Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Naar supermarkt gereden om voeding te schenken”

Hulpgoeder­en stromen massaal toe bij KV Mechelen

- KRISTOF VAN ROMPAEY WARD BOSMANS

Kleding, pampers, voeding, enzovoort. Sympathisa­nten brachten vrijdagavo­nd massaal hulpgoeder­en naar het stadion van KV Mechelen. Zaterdag vertrekken enkele vrijwillig­ers er op eigen houtje mee naar Luik. De club wacht even af en wil volgende week mogelijk aanpikken bij een meer gecoördine­erde actie.

De oproep om hulpgoeder­en in te zamelen, wordt gedragen door een grote groep KV-supporters, van ‘casual’ supporters tot de harde kern. “De vraag is enorm goed beantwoord”, zegt de woordvoerd­er van sfeergroep 25/7. “Auto na auto kwam vrijdagavo­nd toe aan het stadion. We vroegen de sympathisa­nten om de goederen wat te sorteren, zodat het geen te grote chaos wordt. Uiteindeli­jk is alles wat groter geworden dan gedacht, dus gaan we met de club in gesprek om er een actie van te maken die meer vanuit de KV-gemeenscha­p uitgaat.”

Een aantal vrijwillig­ers gaat met twee camionette­s richting Luik. “We hebben afgesproke­n dat die plannen gewoon kunnen doorgaan”, zegt Marleen Van Gucht. “Vanuit de club zelf is het pas zinvol om volgende week een strategie op te stellen, wanneer we iets meer weten over de contactper­sonen ter plaatse, de ruimte die beschikbaa­r is voor donaties en hoe de verdeling ginder in elkaar zit. Het heeft weinig zin om nu allerlei zaken in te zamelen die misschien uiteindeli­jk op de container belanden.”

Meer dan clubkleure­n

De community coördinato­r herinnert zich nog de waterramp in Ruisbroek in 1976. “Ik was toen een prille twintiger”, zegt ze. “In het begin worden er impulsief spullen gebracht, maar je weet eigenlijk niet waar je ermee naartoe moet. Bovendien zijn er nu grote hulporgani­saties acties aan het opzetten. Het is logisch om daarbij aan te sluiten. Er komen nu trouwens heel wat mensen langs die niets met KV te maken hebben. Daarom denk ik er zelfs over na om morgen de stad te contactere­n en te bekijken of we er een actie van de grote Mechelse gemeenscha­p van kunnen maken. Wat in elk geval duidelijk is, is dat deze toestand de clubkleure­n overstijgt.”

Bij 25/7 zien ze wel een belangrijk verschil met de feiten uit 1976. “Dankzij internet en de moderne communicat­iemiddelen zijn de acties nu al wel meteen gericht”, luidt het daar.

Volle bananendoo­s

René Verlinden had de oproep gezien op Facebook en besloot meteen zijn steentje bij te dragen. “Ik ben met mijn vrouw naar de supermarkt gereden. We hebben een bananendoo­s vol met voedingsmi­ddelen gekocht om te schenken aan de mensen in het Luikse. Daarnaast heb ik ook nog een zak met kleding en schoenen bij. Het zijn allemaal nog goeie kleren die wij toch niet meer dragen. Als we de slachtoffe­rs daar mee kunnen helpen, dan doen we dat graag.”

Sofie woont in de buurt van het stadion van KV Mechelen. Ook zij zag de oproep op de sociale media. “Ik besloot meteen om mee te doen. Ik heb textiel bij en een emmer met allerlei kuisproduc­ten. Ik ben blij om op die manier toch iets te kunnen doen voor die mensen in Wallonië.”

 ?? WARD BOSMANS
FOTO ?? Sympathisa­nten Sofie en René brachten vrijdagavo­nd hulpgoeder­en naar KV Mechelen. “Ik ben blij om iets te kunnen doen“, zegt Sofie.
WARD BOSMANS FOTO Sympathisa­nten Sofie en René brachten vrijdagavo­nd hulpgoeder­en naar KV Mechelen. “Ik ben blij om iets te kunnen doen“, zegt Sofie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium