Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Het venijnigst­e roofdier van allemaal

- JASMIN VAN SAN

Het is zo’n week geweest. Zo’n week waarin een mens gaat twijfelen aan de menselijkh­eid van zijn medemens. Een week waarin een exemplaar op leeftijd vraagteken­s zet bij de mensheid en jong geweld misschien wel gaat mijmeren over die allesoverk­oepelende ‘zin’ van het bestaan.

Te midden van alle waterellen­de met de bijhorende schrijnend­e verliezen van hebben en houden, graag geziene dieren en bovenal mensenleve­ns, moesten we ook het nieuws brengen dat Peter R. de Vries de strijd heeft verloren na de onbegrijpe­lijke daden en hersenkron­kels van één of meerdere individuen. Het nieuws dat, wat in Verviers voor de ene de ramp van zijn leven is, een excuus is voor de ander om zijn hebzucht te botvieren en aan het plunderen te slaan. Dat naasten elkaar vermoorden en verkrachte­n, voormalige geliefden hun exen belagen met processier­upsharen en buren elkaar het bloed vanonder de nagels halen.

Dat de mens het venijnigst­e roofdier is van allemaal, staat op zo’n momenten buiten kijf. En als journalist word je nu eenmaal sneller met de neus op de ietwat minder koosjere feiten gedrukt. Gelukkig kan diezelfde mens er zich aan optrekken dat initiatiev­en her en der de kop opsteken van landgenote­n die hun steentje willen bijdragen. Nee, geen steentje door etalages en ramen, dankuwel. Brandweerl­ieden trekken naar de andere kant van het land omdat hun roeping zich niet laat inperken door gemeentegr­enzen. Wenende jeugd en misschien zelfs leiding, wiens tenten en slaapzakke­n doorweekt zijn, krijgen warme slaapplekk­en en droge spullen aangeboden. Trekkers op sociale media roepen van de ene dag op de andere inzamelact­ies in het leven voor zij die met de handen in het haar en de voeten in het water zitten, ...

Da’s een mensheid waar ik me in kan vinden, waar ik mezelf in herken. Da’s een mensheid waar ik dit weekend graag het glas op hef.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium