Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Racistisch­e man valt buren lastig

-

Mechelaar Kenny J. (45) is door de correction­ele rechtbank ver- oordeeld tot 14 maanden voor- waardelijk voor het terroriser­en van de buurt waar hij woonde. Vooral een Marokkaans gezin moest het vaak ontgelden. Zo zou J. een van de kinderen van het ge- zin van zijn fiets hebben gesleurd en sloeg hij lange spijkers in de tuinafslui­ting. Ook zou hij zich ra- cistisch hebben uitgelaten tegen zijn buren en zou hij zelfs één keer voor het raam van de 12-jari- ge dochter van het gezin hebben gestaan. De rechter legde J. stren- ge voorwaarde­n op, waardoor hij de gevangenis mocht verlaten. Aan het Marokkaans­e gezin moet hij meer dan 2.500 euro schade- vergoeding betalen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium