Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Waterellen­de roept herinnerin­gen op

Overstromi­ngen van 1976 waren aanleiding voor Sigmaplan

- WARD BOSMANS

Voor de oudere inwoners van Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) riepen de beelden van de waterellen­de in Wallonië en Limburg herinnerin­gen op. 45 jaar geleden dreven er ook in hun dorp auto’s door de straten. De afgelopen dagen waren er gelukkig nauwelijks of geen problemen in de regio Klein-Brabant. De waterhuish­ouding in de streek is prima in orde en in september starten werkzaamhe­den om alles nóg beter te maken. Onze reporter ging nog eens op bezoek in Ruisbroek.

Met een riolerings- en zuiverings­graad van meer dan 90% zit de gemeente Puurs-Sint-Amands volgens burgemeest­er Koen van den Heuvel (CD&V) reeds boven het Vlaamse gemiddelde. Met de werken die de komende maanden en jaren gepland zijn, zal die score zelfs oplopen tot bijna 99%.

Een van de eerste buurten waar er werken worden uitgevoerd, is de Jan De Donckerlaa­n en een deel van de Moerwijk in Ruisbroek. De riolering wordt er vernieuwd zodat er gescheiden afvoer is van hemelwater en rioolwater. Van die werken wordt gebruikgem­aakt om de baan aan te passen. Er komen nieuwe oversteekp­laatsen, parkeerstr­oken en snelheidsb­eperkingen.

Als het maar deftig is

Walter Smets (72) woont al bijna zijn hele leven in Ruisbroek. Eerst in het dorpscentr­um en daarna in de Irislaan die deel uitmaakt van de Moerwijk.

“Of ik mij de overstromi­ngen nog herinner? Natuurlijk. Ikzelf bleef gelukkig gespaard omdat ik op een appartemen­t woonde. Het huis van mijn ouders stond wel onder water. Het water stond meer dan anderhalve meter hoog. Wat ik van de geplande werken vind? Iets openleggen is meestal geen probleem, maar of ze het dan ook deftig zullen toeleggen… Ze gaan van alles doen dat volgens mij niet veel nut heeft. Hoe gaan ze hier in onze rijhuizen dat regenwater scheiden van het rioolwater? Aan de voorzijde zal dat nog lukken. Maar hoe gaat men het regenwater van de achterzijd­e naar de straatkant halen? Ik weet het niet.”

Gemeente betaalt kosten

In de Jan De Donckerlaa­n maken enkele buren een praatje. Het gaat over de waterellen­de in het zuiden van ons land. Enkel Marcel Kerremans (70) heeft de overstromi­ngen in Ruisbroek nog meegemaakt. “Dit was mijn ouderlijk huis, nu woont mijn dochter hier. Het water stond hier net niet binnen, maar in de tuin stond het tot meer dan een meter hoog. De Moerwijk is een van de hoogste punten van de omgeving. Dat geluk hadden wij. Wist je dat de ramp hier in Ruisbroek toen de aanleiding was om het Rampenfond­s op te richten?”

Dorien De Boeck was nog

niet

Dorien De Boeck

Buurtbewon­er geboren toen Ruisbroek overstroom­de, maar uiteraard kent ze de verhalen. “Toen we gisteren de beelden zagen op televisie, hebben we het verhaal van Ruisbroek ook aan onze kinderen verteld. We zijn oude foto’s gaan opzoeken om hen te tonen hoe het dorp er hier toen uitzag.”

De invoering van een gescheiden riolering vinden de buurtbewon­ers een goede zaak. “Het is goed dat de gemeente tussenkomt in de kosten. Zij zullen de nodige werken doen om ons regenwater te scheiden van het afvalwater. In principe zullen we zelf geen kosten hebben”, zegt echtgenoot Lenny De Landtsheer. “Dat de straat tegelijker­tijd wordt aangepast, is ook een goeie zaak.”

“Toen we de beelden zagen op televisie, hebben we het verhaal van Ruisbroek ook aan onze kinderen verteld.”

Zandzakjes vullen

Edmond Van Trier is vooral tevreden met de aanpassing aan de straat. “Over de aanpassing van de riolering maak ik mij geen zorgen. Ik woon in de Irislaan in een sociale woning. De maatschapp­ij heeft iemand gestuurd om alles op te meten.”

Noel Aerts (65) woonde ten tijde van de wateroverl­ast in de Hauchecorn­estraat. “Dat was een van de weinig straten in het centrum waar geen water stond. Ik heb nog mee zandzakjes gevuld en meegevaren in de bootjes van de civiele beschermin­g. Dat ze nu die riolering gaan heraanlegg­en, zal wel goed zijn zeker? Ik weet het niet… Dat men de baan gaat heraanlegg­en met elementen die de snelheid beperken, dat is nodig. Hier wordt veel te hard gereden.”

7.000 Belgische frank

Magda Callaert (68) woont in de Irislaan en is tevreden met de investerin­gen die vanaf september zullen gebeuren. “Het is absoluut een verbeterin­g, zeker de heraanleg van de straat. Het is hier soms

een racebaan. De straat wordt heel veel gebruikt door mensen die naar Kalfort moeten. De overstromi­ngen in Ruisbroek in 1976 heb ik persoonlij­k niet meegemaakt. Ik woonde toen nog in Willebroek. Maar een goeie vriendin van mij wel. Wij hebben hun kinderen vier weken opgevangen. Ik heb daar van Caritas Catolica zelfs nog 7.000 Belgische frank voor gekregen. Ik heb dat geld aan de ouders gegeven om er nieuwe fietsen voor te kopen voor hun kinderen. Het water stond een bijna twee meter hoog bij hun binnen.”

 ?? FOTO BELGAIMAGE ?? De overstromi­ngen in Ruisbroek in 1976.
FOTO BELGAIMAGE De overstromi­ngen in Ruisbroek in 1976.
 ?? FOTO WARD BOSMANS ?? Magda Callaert (68) woont in de Irislaan en is tevreden met de investerin­gen die vanaf september zullen gebeuren.
FOTO WARD BOSMANS Magda Callaert (68) woont in de Irislaan en is tevreden met de investerin­gen die vanaf september zullen gebeuren.
 ?? FOTO WARD BOSMANS ?? Enkele buren uit de De Donckerlaa­n
FOTO WARD BOSMANS Enkele buren uit de De Donckerlaa­n
 ?? FOTO WARD BOSMANS ?? Noel Aerts vulde mee zandzakjes in 1976.
FOTO WARD BOSMANS Noel Aerts vulde mee zandzakjes in 1976.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium