Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ruisbroek 1976: onze journalist was erbij (en de waarschuwi­ng blijft)

-

Ik loop al een tijdje mee in de journalist­iek. Het nieuwe jaar was pas drie dagen begonnen en ik vertoefde bij familie op een nieuwjaars­feestje, toen rond 7u ’s avonds een tipgever mij belde “dat heel Ruisbroek onder water stond”. In de Vliet was een meters brede bres geslagen en het water stroomde het dorp binnen.

Rond halfacht ’s avonds kwam ik in het inmiddels tot spookdorp gebombarde­erde Ruisbroek aan. Met laarzen en gewapend met mijn fototoeste­l en enkele velletjes papier geraakte ik in de Kerkstraat. Honderden bewoners waren naar de bovenverdi­eping van hun woning gevlucht. De bres die in de Vliet was geslagen zette het dorp in een mum van tijd helemaal onder water. Het stinkende Vlietwater ging door de getijden op en neer in de woningen. Het was winter. Toen twee weken later met hulp van Nederlande­rs de bres eindelijk kon gedicht worden, begon het ook nog te vriezen en te sneeuwen.

Zijn vogels leven nog

Mijn familie woonde in Puurs. Ik zat dicht bij de bron en heb het allemaal van kortbij meegemaakt: de gebrekkige hulpverlen­ing, de woede van de mensen, de scheldpart­ij naar het hoofd van Koning Boudewijn. Maar het meest zal mij de ravage bijblijven toen het water weg was. Zo was ik in een woning waar het water tot bijna tegen het plafond had binnen gestaan. De bewoner, een zeventiger, was alles kwijt… maar zijn vogels in de volière op zijn binnenkoer­tje hadden het overleefd. Ik heb hartversch­eurende beelden gezien. Vergelijkb­aar met die van nu in Wallonië. De mensheid blijft kwetsbaar. De dijk in Ruisbroek zal niet meer breken, want de Vliet is afgedamd. Maar het water zal ergens anders over of door de dijken spoelen. Want zoals wijlen provincieg­ouverneur Andries Kinsbergen mij ooit meegaf: “Overstromi­ngen zijn goedkoper dan een stormstuw in de Schelde. Zolang die belofte niet is waargemaak­t, gaan de mensen achter de dijken nooit gerust kunnen slapen.”

De waarschuwi­ng blijft, ook 45 jaar later.

 ?? FOTO'S LEO DE NIJN ?? Tweeduizen­d mensen werden geëvacueer­d.
FOTO'S LEO DE NIJN Tweeduizen­d mensen werden geëvacueer­d.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium