Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ruisbroek staat voor altijd synoniem voor overstromi­ngen

- (wabo)

Jong of oud, iedere inwoner van Ruisbroek weet dat de gemeente in 1976 af te rekenen kreeg met een ongeziene ramp. De combinatie van springtij, regenvlage­n en een noordweste­rstorm op de Noordzee, resulteerd­e op zaterdag 3 januari 1976 in een stormtij. De Schelde en al haar zijriviere­n kwamen onder zware druk te staan van het wassende water. In Ruisbroek brak de dijk van de Vliet, een zijriviert­je van de Rupel. Het water vloeide onverbidde­lijk de dorpskern binnen en stond tot twee meter hoog in de huizen. In en rond Ruisbroek stond een gebied van 925 hectare blank.

Veel mensen herinneren zich nog de beelden van wijlen Koning Boudewijn die met hoge laarzen aan in een bootje zit en de inwoners een hart onder de riem kwam steken.

De overstromi­ng was het symbool van een falend waterbelei­d. Maar tegelijker­tijd was het ook de aanzet voor het opstellen van het Sigmaplan dat ondertusse­n bijna helemaal is uitgevoerd en deze regio nu behoedt voor nieuwe waterellen­de. De overstromi­ngen van begin 1976 waren ook de aanleiding om het Rampenfond­s op te richten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium