Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Eén overschrij­ding bij waterstaal, op locatie dicht bij de grens met Zwijndrech­t

-

Resultaten PFAS-onderzoek zijn gekend

Nadat eerder al bekend is geraakt dat er ook in Beveren PFOS in de bodem zit, zijn nu ook de resultaten van de staalnamen van het water bekend. Een van de stalen bevat sporen boven de norm van PFOA. Het staal kwam van het dichtste punt bij de betrokken 3M-fabriek.

Nadat eind juni al enkele bodemresul­taten publiek werden gemaakt, zijn nu alle gegevens bekend van de stalen die het bestuur liet uitvoeren in de Kloetstraa­t, aan het Chiro-lokaal in Kallo, in de Kalishoeks­traat en langs de N70. Uit de bodemanaly­ses blijkt dat in woongebied steeds voldaan wordt aan de bodemsaner­ingsnormen, maar in landbouwge­bied zijn er beperkte overschrij­dingen. “De normering in zo’n zone is ook strenger, vandaar de overschrij­ding en niet omdat er hogere waarden werden gemeten”, zegt burgemeest­er Marc Van de Vijver (CD&V).

Grondwater

“Wat het grondwater betreft, voldoen drie van de vier stalen aan de bodemsaner­ingsnorm”, zegt de burgemeest­er verder. “Er is één kleine overschrij­ding voor de norm van PFOA (een stof die net zoals PFOS tot de PFAS-groep behoort, red.) op de locatie dicht bij de grens met Zwijndrech­t.”

De resultaten worden verder besproken met OVAM, maar geven geen aanleiding tot aanpassing van de bestaande maatregele­n, aldus de burgemeest­er.

Geen vervuilde Oosterweel­grond

Ook in het Logistiek Park Waasland en de nieuwe tijdelijke buffer aan

Schoorhave­nweg werden bodemstale­n genomen, na beweringen op de gemeentera­ad dat er vervuilde Oosterweel­grond zou zijn gebruikt. Volgens Lantis en de aannemers was dat niet het geval. “De resultaten tonen duidelijk aan dat het hier gaat om propere grond”, zegt Van de Vijver. “Alle bodemstale­n bevinden zich voor PFAS zelfs onder de streefwaar­de in Vlaanderen en in sommige gevallen zelfs nog onder de detectieli­miet.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium