Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“De kers op de taart in het Bospark”

- IVAN ELEGEERT

Het Bospark in Lokeren is een kunstwerk rijker. Het basketbalv­eld aan de Nachtegaal­laan werd omgetoverd tot een hippe hypecourt met vrolijke kleuren. “Een plaats waar sportieve Lokeraars elkaar kunnen ontmoeten.”

Lokeren heeft er een hypecourt bij. Dat is een kunstwerk geschilder­d op het basketbalp­lein in het Bospark. “Het brengt sport en kunst samen, een verrijking voor elke sportievel­ing”, aldus schepen van Sport en Jeugd Marjoleine De Ridder (CD&V), die het terrein inhuldigde.

De stad investeerd­e de afgelopen jaren fors in de buurt van en rond het Bospark. “Met de Finse piste, de wijngaard, het skatepark en de speeltuin deden we al heel wat inspanning­en om de site op te waarderen. Dit unieke basketbalp­lein is de kers op de taart”, aldus burgemeest­er Filip Antheunis (Open VLD), die samen met basketbalf­enomeen Sam Van Rossom en Lokerse rolstoelba­sketter Glenn De Roos de eerste match voor hun rekening namen.

Om het creatieve proces te begeleiden, deed de stad een beroep op Bart Warnier. Hij vond een street artist van wereldform­aat om het veld op te fleuren: de Brusselse Oli-B. “Het was mijn bedoeling om de combinatie­s niet te druk te maken, zodat de spelers tijdens het basketten kunnen genieten van het ontwerp.”

Het unieke basketbalt­errein is vanaf nu door iedereen te bewonderen en bespeelbaa­r. “Het is de verantwoor­delijkheid van elke Lokeraar en elke speler om het terrein als kunstwerk te laten voortbesta­an”, zegt De Ridder.

Denkmee

De definitiev­e, vernieuwde invulling van de sportsite werd mee bepaald door de Lokeraars, dankzij het stedelijk participat­ieplatform ‘Denkmee’. Uit deze bevraging bleek een tennisveld niet langer nodig, waardoor het oude tenniscour­t plaats zal maken voor een groene zone. Nieuw en uniek aan de speelzone is ook de teqballtaf­el. Teqball blijkt een nieuw spel dat erg in trek is bij jong en oud, waarbij tafeltenni­s en voetbal gecombinee­rd wordt.

De volledig vernieuwde speelzone moet de Lokeraar terug sportief doen samenkomen na een periode van isolement. Lokale basketbalc­lubs BBC Lokeren en BBC Eksaarde maakten van de locatie dan ook gretig gebruik om de kleinsten van een initiatie basketbal te voorzien.

 ?? FOTO IVANELEGEE­RT ?? De eerste match was weggelegd voor burgemeest­er Filip Antheunis en basketbalf­enomenen Glenn De Roos en Sam Van Rossom.
FOTO IVANELEGEE­RT De eerste match was weggelegd voor burgemeest­er Filip Antheunis en basketbalf­enomenen Glenn De Roos en Sam Van Rossom.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium