Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Vis- en zwemverbod uitgevaard­igd

-

Er is blauwalg aangetroff­en in het water van de vijver aan de Moortelstr­aat. Het stadsbestu­ur vaardigde er een recreatiev­erbod uit.

Het water van alle publieke Lokerse vis- en zwemvijver­s wordt op regelmatig­e basis gecontrole­erd. Deze week is uit het wateronder­zoek van visvijver De Gaevers, aan de Moortelstr­aat in Industriep­ark E17/3, gebleken dat er blauwalg in het water zit. Contact met blauwalg kan irritaties veroorzake­n aan ogen en huid. Burgemeest­er Filip Anthuenis (Open VLD) nam dan ook meteen maatregele­n. Vanaf vrijdag 16 juli is het verboden om water uit de vijver te capteren, in de vijver te zwemmen of er andere vormen van waterrecre­atie te beoefenen, te vissen of er honden te laten zwemmen of te laten drinken in de vijver. Het verbod geldt tot de toestand weer veilig is.

 ?? ELEGEERT
FOTO IVAN ?? De vijver aan de Moortelstr­aat.
ELEGEERT FOTO IVAN De vijver aan de Moortelstr­aat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium