Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HEET VAN DE TONG...

-

Ga jij je beter proberen te wapenen tegen wateroverl­ast?

Opwarming van de aarde

We moeten proberen te redden wat er nog te redden valt. We zijn al te laat als we kijken naar de opwarming van de aarde. Iedereen moet zijn verantwoor­delijkheid opnemen. We moeten onze kinderen bewustmake­n van wat er kan gebeuren. Voor hen is het misschien nog niet te laat. ANITA BRANTS, HOVE

Krachtige pomp

We hebben thuis een vrij krachtige pomp. We wonen vlak naast de Rupeldijk. Als het water daar over zou komen, dan hebben we een ernstig probleem. Onze eerste verdieping ligt gelijk aan het niveau van de dijk, dat is drie meter boven straatnive­au. GUY FLEURACKER­S, RUMST

Vreselijke beelden

Niet iedereen heeft het geluk om op zekere hoogte te wonen. Daardoor heeft het regenwater geen kans om te blijven liggen. Het water stijgt naar een bepaalde hoogte en dat zorgt dan voor dramatisch­e gevolgen. Door de zand- en bosgrond in Tremelo moeten wij onze woning niet extra beschermen. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffe­rs die met de natuurramp in aanraking zijn gekomen. De vreselijke beelden staan op mijn netvlies gebrand. Het heeft me zwaar geraakt. Er bestaat geen twijfel over dat de opwarming van de aarde de boosdoener is.

Er zou een grote ommekeer moeten komen als we kijken naar onze instelling. We moeten minder vaak de auto nemen. Al zulke zaken zouden al kunnen helpen om de aarde te sparen.

EDDY WOLFS, TREMELO

Waterbekke­ns

Niemand kan zich wapenen tegen de kracht van de natuur. We zouden waterbekke­ns kunnen aanleggen op overstromi­ngsgevoeli­ge plaatsen, maar als de regen ergens anders zou vallen, dan zijn die elders nodig.

Dat is natuurlijk een werk van een enorme omvang. Dat is een aangelegen­heid voor de overheid. Maar die legt zulke zaken dan in handen van de burgers, zodat ze zelf geen gezichtsve­rlies lijden.

FREDDY DUSCHEK, NIEL

Stop met bouwen

De reden voor die overstromi­ngen is urbanisati­e. Stop met het bouwen op open ruimte en landbouwgr­ond. Bouw geen woningen naast rivieren en grote beken. Stop met beken en rivieren te overkappen. Er moeten in lagere gebieden waterbekke­ns aangelegd worden.

MARC VAN GESTEL, MORTSEL

Zandzakjes

Het heeft geen zin om individuee­l te werken aan milieuverb­etering. Dat is onzin. De grote bedrijven zoals in China zijn de grote vervuilers. Zij zullen eerst iets moeten doen. Mijn benzinewag­en langs de kant laten staan, dat zal het verschil niet maken. Eén containers­chip stoot meer vervuiling uit dan ik in tien jaar. Als we het over

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium