Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Al 25 jaar op zoek naar Liam Vanden Branden

-

Duitse pedofiel

In 2004 komen de speurders door een nieuwe getuigenis op het spoor van een Duitse pedofiel die in 1996 in Willebroek woonde. Een meisje werd op het moment dat Liam verdween gestalkt door de Duitser Hans-Dieter Vöge. Toen het meisje een paar weken eerder keek naar een uitzending van het TV1-programma Koppen over de verdwijnin­g van Liam, ging er bij haar een lichtje branden. Na 3 mei 1996, de dag van de verdwijnin­g van de kleine Liam, heeft ze nooit meer iets gehoord van Vöge.

Vöge, die al eerder veroordeel­d werd voor pedofilie, woonde in de buurt van de familie Vanden Branden. Hij is nooit eerder in verband gebracht met de verdwijnin­g van Liam omdat heel wat getuigen het destijds hadden over een al oudere man die met een klein kind aan de hand voorbij wandelde. Vöge overleed in 2003 in de gevangenis van Brugge.

Het feit dat Vöge in zijn dagboek schreef dat hij ten tijde van de verdwijnin­g van Liam in zijn tuin heeft gegraven, is voor de speurders voldoende om die tuin te onderzoeke­n. De politie begint zorgvuldig te graven in de tuin van de man, maar er wordt nooit iets gevonden.

Een jaar later starten de speurders nieuwe graafwerke­n, ditmaal aan de Auwegemvaa­rt, ter hoogte van Battelslui­s. Een jongen van nu 16 jaar meldt dat hij daar destijds twee mannen in het struikgewa­s een put had zien graven. Een terrein van ongeveer 100 vierkante meter wordt ontbost. Op een bepaald ogenblik stelt de politie wel een bodemverst­oring vast, maar al snel blijkt dat dit het gevolg was van het graven van een put voor de herstellin­g van een gaslek.

In juni 2012 verspreidt de Duitse politie een foto van Ray, een mysterieuz­e Engelsspre­kende tiener die negen maanden daarvoor was opgedoken in Berlijn. De jongen verbleef naar eigen zeggen al jaren in de bossen. Eerst met zijn vader en na diens dood alleen. Omdat de politie er niet in slaagde de identiteit van de jongen te achterhale­n, begonnen ze in het buitenland te zoeken naar oude verdwijnin­gszaken. Reden genoeg bij het Mechelse gerecht om een belletje te doen rinkelen.

“Plots word ik verrast door de politie met de vraag of ik DNA wilde afstaan om te vergelijke­n met het DNA van die Duitse jongen”, zegt Danielle Huysmans, de moeder van Liam, toen in

Het Nieuwsblad. “Ik ben blij, want dat betekent dat er weer hoop is. Al jaren leven wij in onzekerhei­d. Ik wil niets liever dan mijn zoon terugzien.”

Op het resultaat van het DNA-onderzoek zou het nog enkele weken wachten zijn, maar al na twee dagen wordt dat sprankeltj­e hoop weer de grond in geboord. Want Nederlands­e tieners hebben Ray aangeduid als een schoolgeno­ot van hen, Robin van Helsum (20) uit Hengelo, die een jaar eerder was verdwenen.

“Ik weet zeker dat het Robin is, ik weet het 100% zeker”, zegt een oudhuisgen­oot van Robin tegen de Nederlands­e televisie. “Hij had persoonlij­ke problemen en dit is zijn manier geweest om een nieuw leven te beginnen.” Robin verdween enkele dagen voordat Ray opdook in Berlijn. Hij was voor het laatst gezien met een vriend, onderweg naar de Duitse hoofdstad.

Glazen bollen en een heksenkrin­g

Dit jaar is Liam al 25 jaar vermist. Hij is het jongste kind dat nooit is teruggevon­den door de Cel Vermiste Personen en is een symbool geworden van vermiste kinderen in België. Doorheen de jaren hebben de speurders de gekste pistes onderzocht: van helderzien­den met glazen bollen tot een heksenkrin­g.

Er verschenen duizenden affiches met verouderin­gsfoto’s van Liam, gemaakt door een bekende Britse forensisch­e artieste. Het gezicht van Liam is verschenen op een gedenkplaa­t in de luchthaven van Schiphol, op postzegels en op een miljoen muntstukke­n van 2 euro, de zogenaamde ‘coins

of hope’. “Het is de bedoeling dat iedereen die zo’n munt ontvangt even stilstaat bij het lot van de vermiste kinderen”, zegt Child Focus in 2016.

“Hoe bizar het ook klinkt, ik zou morgen liever weten dat mijn zoontje niet meer leeft dan dat ik zou moeten sterven met het besef dat ik niet weet wat er met hem is gebeurd”, vertelt Liams vader aan Het Laatste Nieuws

(2020). “Want dan weet je als ouder tenminste waar je aan toe bent. Dan hoef je ook niet meer bang te zijn dat je hem ergens tegenkomt als jongeman van 27, zonder te weten dat hij het is.”

 ??  ?? Het Zennegat in Mechelen.
Het Zennegat in Mechelen.
 ??  ?? Levy en zijn broertje Liam, samen aan het spelen.
Verouderin­gsfoto van Liam zoals hij er op zijn 15de
zou uitzien.
Levy en zijn broertje Liam, samen aan het spelen. Verouderin­gsfoto van Liam zoals hij er op zijn 15de zou uitzien.
 ??  ?? Opgravings­werken naar Liam Vanden Branden in de tuin van een verdachte in Willebroek.
Opgravings­werken naar Liam Vanden Branden in de tuin van een verdachte in Willebroek.
 ??  ?? Het gezicht van
Liam op een muntstuk van 2
euro.
Het gezicht van Liam op een muntstuk van 2 euro.
 ??  ?? De Duitse politie
verspreidt een foto van Ray, een
mysterieuz­e Engelsspre­kende
tiener die negen maanden geleden opdook in Berlijn.
De Duitse politie verspreidt een foto van Ray, een mysterieuz­e Engelsspre­kende tiener die negen maanden geleden opdook in Berlijn.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium