Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

De baksteen in de maag van de maffia

Elk weekend gunt misdaadjou­rnalist Joris Van der Aa je een blik in de Antwerpse onderwerel­d

-

Over een week beginnen in de Japanse hoofdstad Tokio de Olympische Spelen. Tokio, de grootste stad ter wereld, investeerd­e minstens 15 miljard in de hoogmis van de sport. Dat geld gaat onder meer naar de draconisch­e veiligheid­smaatregel­en in tijden van corona, maar ook naar de bouw van nieuwe sportstadi­ons en gastenverb­lijven voor de atleten. Gaat het hier nog over misdaad, hoor ik je al denken.

Tokio is ook de stad van de Yakuza, de Japanse maffia die ongeveer 60.000 leden telt. De Yakuza is actief in de drugshande­l, de prostituti­e en de gokindustr­ie. En net als de andere maffieuze criminele organisati­es streeft de Yakuza naar macht en invloed. En de Yakuza hééft macht, zeker als je weet dat ze ongeveer 3% van de Japanse economie controleer­t. De maffia heeft een vinger in de pap bij achthonder­d bedrijven, waaronder een vijftigtal beursgenot­eerde ondernemin­gen. De Japanse overheid neemt een dubbelzinn­ige houding aan tegenover de onderwerel­d. Lidmaatsch­ap van de Yakuza is strafbaar, maar de hoofdkanto­ren van de clans staan gewoon in het telefoonbo­ek. Zie je dat hier al gebeuren? Hoofdkanto­or The Turtles, Kattenberg 88, Borgerhout.

Dankzij de Olympische Spelen rinkelt de kassa bij de Yakuza, die geïnfiltre­erd is in de Japanse bouwsector. De maffia roomt naar schatting 5 tot 10% van de totale omzet in de bouwsector af. De Yakuza voorzag de sector ook van goedkope werkkracht­en voor de bouw van het olympisch dorp. De gangsters trokken de straat op om daklozen te ronselen als goedkope werkkracht­en. Toen de radioactie­ve smurrie rond de kerncentra­le van Fukushima opgeruimd moest worden, was het ook de Yakuza die het werkvolk leverde.

Goedkope werkkracht­en leveren is niet alleen in Japan een bron van inkomsten voor de maffia. Ook in Italië is de georganise­erde misdaad binnengedr­ongen in bouwsector. Af en toe zien we daar de spectacula­ire gevolgen van. Hele dorpen die instorten na een kleine aardbeving. Of bruggen die de dieperik in gaan, zoals in Genua.

Een maand geleden stortte op het Nieuw Zuid een deel van een school in. Vijf arbeiders, vier Portugezen en een Moldaviër, kwamen daarbij om het leven. Deze arbeiders werkten voor één van de ontelbare onderaanne­mertjes die werkten voor de hoofdaanne­mer. Wat er op het Nieuw Zuid precies aan de hand was, zal moeten blijken uit het onderzoek. Maar dat de georganise­erde misdaad zich ook bij ons in de bouwsector heeft binnengewe­rkt, is een open deur intrappen. In onderzoeke­n stuiten de speurders vaak op banden tussen drugscrimi­nelen en malafide bouwbedrij­ven die goedkope werkkracht­en leveren aan respectabe­le bouwbedrij­ven.

Die nieuwe vorm koppelbaze­rij kost de samenlevin­g miljoenen en maakt gangsters en witteboord­encriminel­en stinkend rijk. Ze hebben niks te vrezen, want de bij de arbeidsaud­itoraten die deze maffiaprak­tijken moeten aanpakken is het gebrek aan personeel nog schrijnend­er dan bij het gewone parket.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium