Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

België repatrieer­t IS-vrouwen en hun kinderen uit Syrië

- JARIT TAELMAN

België zal vandaag zes IS-vrouwen en tien kinderen repatriëre­n vanuit Syrië. De zes vrouwen zullen onmiddelli­jk naar de gevangenis gebracht worden. Een jeugdrecht­er zal bepalen of de tien kinderen al dan niet bij familie geplaatst kunnen worden.

Zestien Belgische vrouwen en 31 kinderen zaten sinds gisteren nog verspreid over twee Syrische detentieka­mpen onder leiding van de Koerden: Al Hol en Roj. In Al Hol, waar momenteel nog vier moeders samen met veertien kinderen verblijven, gaat de situatie van kwaad naar erger. In het kamp heerst opnieuw een streng terreurreg­ime van IS. Volgens nieuwsberi­chten zijn er ook al onthoofdin­gen geweest.

Door de sterke heropbloei van IS besluit België begin maart kinderen van IS-vrouwen tot 12 jaar te laten terugkeren uit de kampen. De moeders zelf kunnen eventueel ook terugkeren, al wordt dat “geval per geval bekeken”.

“De nationale veiligheid staat voorop”, zei premier Alexander De Croo (Open Vld) in het parlement. “We mogen niet blind zijn voor de realiteit. De situatie en veiligheid in de kampen is achteruitg­egaan. Als je kinderen daar laat, dan worden die kinderen de terroriste­n van morgen.”

Door de situatie in Al-Hol beslist de regering enkel te repatriëre­n vanuit het kamp in Roj. Daar verblijven zo’n negen Belgische moeders samen met zeventien kinderen en drie Belgische vrouwen zonder kinderen of waarvan de kinderen overleden zijn.

Belgische delegatie naar Roj

Eind mei vertrekt een delegatie van het ministerie van Buitenland­se Zaken naar het Koerdische detentieka­mp Roj. De twaalf vrouwen krijgen te horen dat niet iedereen gerepatrie­erd zal worden en hen in België een gevangenis­straf van vijf jaar te wachten staat. Ook wordt hun gevraagd twee documenten te onderteken­en.

Het eerste document is een verklaring dat ze wensen terug te keren naar België zonder het land schade te willen berokkenen. Met het tweede document stemmen de moeders in om hun kinderen zonder hen te repatriëre­n, als hun terugkeer wordt geweigerd. Een van de vrouwen, Julie M., weigert samen met haar vier kinderen terug te keren naar België. De andere vrouwen wensen terug te keren, maar niet zonder hun kinderen. Slechts drie moeders tekenen het tweede document.

“Oma wacht op ons”

Uiteindeli­jk heeft de regering beslist om zes moeders samen met hun tien kinderen terug te halen naar België. Een zware pil om te slikken bij de achterblij­vers. Bessime C. is één van hen. Zij was 19 toen ze in maart 2014 vanuit Antwerpen naar Syrië vertrok met twee vriendinne­n en zit al vier jaar in het Roj-kamp. In december 2020 verloor ze haar Belgische nationalit­eit.

“Ik begrijp niet waarom ik niet mag terugkeren naar België”, zegt ze. “Ik heb aan alles meegewerkt, alles onderteken­d en nu moet ik toekijken hoe de anderen terugkeren naar België. Mijn dochtertje van zes jaar vraagt me de hele tijd waarom wij niet zijn meegegaan. Oma wacht op ons, zegt ze. Hoelang kan dit nog duren?”

Alexander De Croo Premier

“Als je kinderen in het kamp laat, worden ze de terroriste­n van morgen.”

 ?? FOTO AFP ?? Vluchtelin­gen in het kamp in Al Hol, waar de situatie steeds slechter wordt.
FOTO AFP Vluchtelin­gen in het kamp in Al Hol, waar de situatie steeds slechter wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium