Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Antwerpena­ars Ben (63) en Paul (56) baten eetcafé Leopold uit in Oostende

“Zelfs die viezerik van Thailand beschouwt Filip nu als rolmodel”

-

Antwerpena­ars Benjamin Verhaegen (63) en Paul Denolf (56) runnen sinds acht jaar eetcafé Leopold op de Albert I-promenade in Oostende. Het interieur is ingericht als een museum van de Belgische monarchie, van Leopold I tot Filip I.

Benjamin en Paul zijn horecavete­ranen. Paul werkte vroeger in restaurant Le Zoute Zoen in de Antwerpse Zirkstraat, terwijl Benjamin 32 jaar in restaurant Preud’homme op de Suikerrui werkte, waar ook Paul uiteindeli­jk aan de slag was. Maar door de veranderde verkeerssi­tuatie daar ging het bekende visrestaur­ant op de fles. Terwijl de meeste mensen denken dat café Leopold al honderd jaar café Leopold heet, zijn het Benjamin en Paul die die naam bedacht hebben. “We waren al royalisten, en dan komen we daar op de Albert I-promenade in een stad met tal van verwijzing­en naar koning Leopold. Ik was al lang verzamelaa­r van koningshui­sspullen”, zegt

Ben. “Mijn grootvader was in de Eerste Wereldoorl­og klaroenbla­zer en vertelde altijd dat hij daar in het slijk nog met koning Albert I had gegeten. Dat maakte indruk. Met mijn tante ging ik soms naar het theater in de Bourlascho­uwburg, en daar kreeg ik een affectie met het beeld van Leopold I dat daar in de nis stond. Toen dat werd weggenomen, vond ik dat jammer, tot ik het op een dag bij een antiquair op de Oever zag staan. Ik heb dat toen onmiddelli­jk gekocht. Het was het begin van mijn collectie die is blijven groeien. Het thema voor de inrichting van onze nieuwe zaak in Oostende

lag dan ook voor de hand. Ik had alle nodige decoratie toch al in huis. Nu kan er geen nieuwe koekendoos uitkomen of klanten brengen die mee voor ons. Het is koerske wie het eerste is. Onze placemats staan in het teken van ons vorstenhui­s, en worden door toeristen meegenomen als verzamelob­jecten.” Inmiddels staan en hangen er zo’n zeshonderd objecten in café Leopold, van sigarenban­den tot Bitterpeeë­ndozen met de beeltenis van koningin Astrid. “Het is onze geschieden­is en die kan je niet weggommen. Voor mij had koning Filip zijn excuses voor Congo niet moeten aanbieden. Alle landen hadden toen kolonies. Leopold II heeft voor rijkdom gezorgd.”

Domme prins

Ben noemt prinses Elisabeth “een ontwapenen­d meisje”. “Ze is het buurmeisje waar iedereen van houdt. Dat Delphine mee op dat podium zit, vind ik niet meer dan normaal. Wie rijdt er nooit een scheve schaats? Ik heb zelf ook een halfzus, die na de dood van mijn vader plots voor mijn deur stond. Je moet Filip wel nageven dat hij die scheve situatie heeft rechtgetro­kken voor zijn vader. Dat is grote klasse. Albert en Paola hebben weinig om fier op te zijn. Filip was altijd een domme prins zogezegd, maar hij heeft een sterke vrouw achter zich gekregen, en alle andere koningshui­zen, zelfs die viezerik van Thailand, beschouwen hem nu als een rolmodel. Geef mij maar een koninkrijk, anders riskeer je ook ooit zo’n president als Trump te krijgen.”

“Geef mij maar een koninkrijk, anders riskeer je ook ooit zo’n president als Trump te krijgen.”

 ?? FOTO SIMON MOUTON ?? Ben en Paul van café Leopold, dat gedecoreer­d is als een museum van de monarchie.
FOTO SIMON MOUTON Ben en Paul van café Leopold, dat gedecoreer­d is als een museum van de monarchie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium