Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Nederlande­r Bjorn Hoex (20) is dol op ons vorstenhui­s

“Prinses Elisabeth raakt me, misschien omdat we leeftijdsg­enoten zijn?”

-

Een jonge Nederlande­r die dol is op het Belgisch vorstenhui­s: dát is interessan­t. Bjorn Hoex (20) woont in Susteren in de Nederlands­e provincie Limburg, niet zo ver van Maaseik. “Prinses Elisabeth is slim, empathisch en charmant.”

Bjorn Hoex heeft altijd al het Nederlands koningshui­s gevolgd. Maar door de jaren heen kwam daar ook het Belgisch vorstenhui­s bij. Zelfs zo fanatiek dat hij op 21 juli 2019 naar Brussel ging naar de Sint-Michielen Sint-Goedelekat­hedraal om het traditione­le Te Deum bij te wonen en nadien het militair defilé te volgen. In 2019 kon hij prinses Elisabeth er een grote ruiker bloemen overhandig­en. “Ze maakte toen een charmante indruk op mij”, zegt Bjorn. “Ik vind het geweldig hoe Elisabeth haar jaar op de Koninklijk­e Militaire School heeft doorgebrac­ht. IJverig en stoer hoe ze deelnam aan alle onderdelen, net zoals haar medeleerli­ngen.”

“Als Nederlande­r vind ik dat koning Filip een vlekkeloos parcours rijdt. Hij kan het niet, zeiden de Belgen, maar hij kan het wel. Zelfs nu in het voorbije coronajaar heeft hij een betere indruk gemaakt dan onze koning Willem-Alexander, die in de herfst op gezinsvaka­ntie naar Griekenlan­d trok terwijl de Nederlands­e regering iedereen had opgeroepen thuis te blijven. Wettelijk deed hij niets verkeerd, maar hij voelde niet aan dat het slecht viel bij de bevolking. In juni overtrad hij de coronarege­ls ongewild door voor de EK-wedstrijd van Nederland tegen Oostenrijk een bezoek aan een straat met Oranjefans in Den Haag te brengen, zonder anderhalve meter afstand te houden. Dan zijn Filip en Mathilde als voorbeeldf­iguren voorzichti­ger geweest.”

Goede zet

Ook de excuses van Filip voor het Congoverle­den en de manier waarop hij zijn halfzus “omarmt” maken indruk op Bjorn. “Persoonlij­k denk ik dat hij er een goede zet mee doet door Delphine uit te nodigen. Onze prins Bernhard (1911-2004), prins-gemaal van koningin Juliana en de vader van koningin Beatrix, gaf in een interview dat pas na zijn dood gepublicee­rd mocht worden openlijk toe dat hij twee buitenecht­elijke dochters had. Daar was koningin Beatrix niet mee opgezet. Ze waren ook niet welkom op de begrafenis van prins Bernhard. Het is jammer van de lange juridische strijd, maar koning Albert gaat nu in elk geval niet de geschieden­is in als de man die zijn dochter – die bovendien sprekend op zijn moeder lijkt – nooit heeft willen erkennen. En dat is de verdienste van zijn zoon, koning Filip, die zich wel zal herkennen in zijn halfzus.”

“Koning Filip heeft het voorbije coronajaar een betere indruk gemaakt dan onze koning WillemAlex­ander.”

 ?? FOTO
JEROEN HANSELAER ?? Bjorn Hoex (20) houdt van het Belgisch vorstenhui­s, en dat voor een Nederlande­r! “Die Belgische volksaard vind ik zo leuk.”
FOTO JEROEN HANSELAER Bjorn Hoex (20) houdt van het Belgisch vorstenhui­s, en dat voor een Nederlande­r! “Die Belgische volksaard vind ik zo leuk.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium