Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Aannemer plaatst eerste brugdeel fietsostra­de over sporen

-

Aannemer TM Viabuild-Emotec plaatste vrijdagnac­ht het eerste brugdeel van de fietsostra­de F11 over de sporenbund­el aan de Zuid-Australiël­aan in Lier.

stad Lier is voor de provincie Antwerpen een belangrijk knooppunt in het fietsostra­denetwerk. Het veilig kruisen van de Ring rond Lier (R16) en de treinspore­n vormen een belangrijk project in de realisatie van de fietsostra­de F11 Antwerpen-Lier. Met het plaatsen van de fietstunne­l onder de Ring werkten we enkele maanden geleden al een eerste knelpunt weg”, zegt gedeputeer­de Luk Lemmens (N-VA), bevoegd voor Mobiliteit.

Een volgende belangrijk­e stap is de realisatie van de 250 meter lange fietsbrug. Daarmee is dit weekend gestart. De aannemer hees het eerste van de acht brugdelen over de sporenbund­el en plaatste het op de brugpijler­s. Deze vakwerkbru­g is 42 meter lang, 5 meter breed en weegt 75 ton. Door de driehoeken in de brug, die dichtgemaa­kt zijn met glazen panelen, krijg je vanop de fietsbrug een goed zicht op de omgeving.

Begin september start de aannemer met de heraanleg van de Zuid-Australiël­aan. Die straat kan dan vanaf half september opnieuw open voor het verkeer, behalve op de dagen dat er een brugdeel wordt geplaatst.

“Er volgen namelijk nog zeven brugdelen. Telkens een brugdeel klaar is, zal dit ook geplaatst worden. Er kan tussen verschille­nde brugdelen wel enkele weken zit“De ten. Het voordeel aan die brugdelen is dat die overdag geplaatst kunnen worden en het spoorverke­er gewoon in dienst kan blijven”, verduideli­jkt Luk Lemmens.

De fietsbrug kadert in een totaalproj­ect van de fietsostra­de F11 Antwerpen-Lier in de stationsom­geving van Lier. Het betreft een investerin­g van 7,8 miljoen euro. Volgend voorjaar wordt de fietsbrug in gebruik genomen.

 ?? FOTO JORIS HERREGODS ?? De plaatsing van het eerste brugdeel zorgde voor een opvallend schouwspel.
FOTO JORIS HERREGODS De plaatsing van het eerste brugdeel zorgde voor een opvallend schouwspel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium