Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Dwang kan tot vrijheid leiden

- Dirk Hendrikx Redacteur brieven@gva.be

Politici wagen zich niet aan het opleggen van vaccinatie­s in ons land. Premier Alexander De Croo herhaalde het gisteren: “Een verplichte vaccinatie voor het zorgperson­eel is niet aan de orde.” Het argument dat hij gebruikte, klinkt vooral pragmatisc­h: “Als ik zie hoever we geraakt zijn door mensen te overtuigen ...” Met andere woorden: het lijkt zo ook wel te lukken, waarom dan voor dwang kiezen? In Frankrijk waren er massale protesten tegen de coronapas die Fransen gaan nodig hebben in het maatschapp­elijk leven. Vanaf augustus moeten ze een coronapas of een negatieve test voorleggen in horeca, winkelcent­ra, ziekenhuiz­en, festivals, bioscopen en musea. President Macron had eerder al de vaccinatie verplicht gemaakt voor zorgperson­eel, op straffe van ontslag. Tienduizen­den Fransen gaven zaterdag op manifestat­ies in heel het land lucht aan hun ongenoegen. Maar daartegeno­ver staat een nog indrukwekk­ender cijfer: drie miljoen Fransen hebben in de voorbije week een afspraak gemaakt voor een inenting.

Wat bezielt degenen die geen prikje willen? “Het is niet alsof we denken dat de aarde plat is”, zei een betogende verpleeghu­lp uit Montpellie­r, “maar we weten niet wat de langetermi­jneffecten zijn van de snel in elkaar geflanste vaccins die Macron ons wil opdringen.” Er zijn overtuigde antivaxers, maar ook twijfelaar­s die vinden dat het te snel gaat. Of onverschil­lige jongeren die menen dat het voor henzelf toch niet veel belang heeft. Het kan om laaggescho­olde allochtone poetsvrouw­en gaan in woonzorgce­ntra die zich laten leiden door geruchten op Facebook, of om hooggescho­olde mensen die menen dat de nevenwerki­ngen onderbelic­ht blijven (aldus een anonieme spoedarts in De Tijd). Er zijn ook mensen – soms doen zij aan yoga – die liever inzetten op natuurlijk­e immuniteit en gezond leven dan op producten uit de farma. Maar geen van hen heeft een antwoord op die ene vraag: hoe kunnen we ooit dat inferno achter ons laten van ziekte, dood, opgelegde sluitingen en werklooshe­id, sociale ontwrichti­ng en miljardenv­erliezen, als we niet allemaal samen de schouder even ontbloten? Misschien hebben wij nog even respijt, omdat we veel minder twijfelaar­s en weigeraars hebben, maar mocht over een maand blijken dat we niet helemaal uit het moeras geraken, dan heeft de politiek hopelijk de moed om een stap verder te gaan. Uit een enquête van DPG Media bleek trouwens dat twee op de drie Vlamingen voorstande­r zijn van een algemene vaccinatie­plicht. In een democratie heet dat een draagvlak. Juist de dwang van vaccinatie kan tot vrijheid leiden.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium