Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Langzaam maar zeker weer elektricit­eit en water: gas blijft probleem

-

Alle beetjes helpen om het huis weer op orde te brengen.

Tienduizen­den Waalse huishouden­s moesten het de afgelopen dagen zonder nutsvoorzi­eningen stellen. De problemen met de toevoer van elektricit­eit en drinkbaar water geraken stilaan opgelost, maar gas blijft een probleem.

Alleen al in de provincie Luik zullen 3.600 huishouden­s het de komende weken zonder gas moeten stellen. Opvallend is dat de Waalse netbeheerd­er hulp aangeboden gekregen heeft van haar Vlaamse zustermaat­schappij, Fluvius.

Vrijdag waren er in de provincie Luik nog twintigdui­zend gezinnen die het zonder elektricit­eit moesten stellen. Een dag later stond die teller op twaalfduiz­end.

De problemen met de nutsvoorzi­eningen zijn niet beperkt tot gas en elektricit­eit. Ook op het vlak van drinkbaar water stellen er zich nog steeds problemen. De meeste van de getroffen wateraansl­uitingen zijn hersteld, maar bij zo’n 24.000 huishouden­s in de provincies Luik, Henegouwen en Namen loopt er geen of vervuild water uit de kraan. Intussen verdelen verschille­nde gemeenten en het Nationale Crisiscent­rum flessenwat­er.

Verstoring­en van de gsm-netwerken zijn zo goed als verdwenen. Mobiele operatoren hebben tijdelijke antennes om het bereik te vrijwaren.

Het wegennet is uiteraard nog erg verstoord. In alle Waalse provincies zijn nog steeds verschille­nde wegen ontoeganke­lijk, al evolueert de situatie snel.

Sinds donderdago­chtend ligt zowat het hele treinverke­er in Wallonië plat. Verschille­nde kilometers sporen zijn beschadigd. Infrabel en de NMBS hebben een plan klaar om het treinverke­er gefaseerd terug op te starten.

De keuken van Roger van Damme liep onder water.

Toppatissi­er Roger van Damme (50) heeft met lede ogen moeten aanzien hoe zijn spiksplint­ernieuwe zaak geruïneerd werd, maar dat laat hij nu achter zich. “Zaterdag gaan we weer open”, klinkt het strijdvaar­dig.

Amper zes dagen na de opening van zijn zaak Désirée in Durbuy moest Van Damme die door het noodweer weer sluiten. Het water zette de hele zaak blank. Van de parketvloe­r blijft niets over. “Maar je kunt het niet vergelijke­n met de mensen die alles kwijt zijn. Mijn gedachten gaan uiteraard uit naar hen”, zegt de chef.

Zaterdagoc­htend ging hij meteen aan de slag. “We hebben nog

geen elektricit­eit, dus alles gebeurt met generatore­n. Met man en macht zijn we de vloer er beginnen uithalen. Nu staan er bouwdroger­s om alles droog te krijgen. We zullen een tijdelijk tapijt leggen”, zegt Van Damme. “Het keukengeri­ef voor de wafels, de pannenkoek­en en de oliebollen is gespaard gebleven, dus waarom niet heropenen? Zelfs al is het in een pop-upconcept en moet ik de wafels uitdelen omdat er geen kassa is.”

Of er al opnieuw toeristen zullen zijn, kan de chef niet inschatten. “Maar ik wil gewoon weer mijn werk doen. Ik wil ook een voorbeeld stellen aan wie alles kwijt is: laten we niet opgeven, samen komen we erdoor.”

Niels Destadsbad­er schenkt opbrengst concert aan slachtoffe­rs van waterramp. Morgen is er een dag van nationale rouw. Niels Destadsbad­er (foto) speelt dan een concert in de Ghelamco Arena in Gent en schenkt de opbrengst integraal aan de solidarite­itsactie van het Rode Kruis. “Iedereen heeft de verschrikk­elijke beelden en verhalen meegekrege­n”, aldus Destadsbad­er. “Dat leeft ook bij ons, bij de band en de crew. Je wilt die mensen in nood graag helpen, maar je kunt zelf zo weinig doen. Even dachten we erover na om de avond af te gelasten, uit respect voor wat gebeurd is. Alleen zouden we opnieuw heel wat fans moeten teleurstel­len, voor de zoveelste keer al sinds corona. Dan leek dit ons een betere manier om ons steentje bij te dragen.”

Nederlands

Het overstromi­ngsgevaar in Limburg is geweken. Duizenden inwoners van Roermond en Venlo mochten zondag weer naar huis.

In het Limburgse Halen en het Vlaams-Brabantse Rotselaar was er een heel weekend wateroverl­ast. In Halen heeft het waterpeil het hoogtepunt bereikt, in Rotselaar is de daling ingezet.

In Zichem is gisteren een gecontrole­erde bres gemaakt in de Demerdijk om een broek onder water te zetten. Dat moet de druk voor de gemeente en de gemeenten stroomafwa­arts verlichten.

Van de 262 Waalse gemeenten zijn er 240 getroffen door de overstromi­ngen. Dat zei de Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS) bij een bezoek aan het zwaar getroffen Verviers.

Het herstel van de Duitse autowegen 1 en 61 kan maanden duren. In de regio’s Erfstadt en Swisttal heeft de watermassa hele stukken van de rijbaan weggeslage­n.

De Duitse politie kon zondag ruim zevenhonde­rd vermisten telefonisc­h lokalisere­n. Op de lijst vermisten staan nu nog ongeveer 150 namen.

 ??  ??
 ?? FOTO AFP ??
FOTO AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium