Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Daar is de Vlaamse Unia

Bart Somers maakt eigen mensenrech­teninstitu­ut

-

De plannen voor een Vlaamse Unia liggen klaar. Op de laatste ministerra­ad voor de zomer keurde de Vlaamse regering de plannen van minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) goed. En dus komt er binnen twee jaar een Vlaams mensenrech­teninstitu­ut, waar Vlamingen terechtkun­nen wanneer ze worden gediscrimi­neerd of geen gelijke kansen krijgen.

Er ging de voorbije jaren geen week voorbij of N-VA en Unia – het Interfeder­ale Gelijkekan­sencentrum – botsten met elkaar. Toenmalig minister Liesbeth Homans en huidig Vlaams minister Zuhal Demir verweten de instelling activistis­ch en de spreekbuis van allochtone­n te zijn. Bij de regeringso­nderhandel­ingen kreeg N-VA haar wil: Vlaanderen stapt in 2023 – vroeger kon niet – uit Unia en gaat voortaan zelf de zaken regelen.

Voor het eigen Vlaamse alternatie­f ging Somers vooral over het muurtje kijken bij onze noorderbur­en, Denemarken en Schotland. Hij raakte ervan overtuigd dat niet alleen discrimina­tie en gelijke kansen, maar ook de bredere mensenrech­ten aan bod moeten komen. Het Vlaamse Mensenrech­teninstitu­ut krijgt daarom een ruim palet aan bevoegdhed­en. Zoals ook genderkwes­ties, waarvoor er nu een aparte ombudsvrou­w is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium