Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Brandweer heeft erger kunnen voorkomen”

- BERT PROVOOST, LEO DE NIJN

Het hele weekend heeft de brandweer nog water weggepompt dat uit Vlaams-Brabant richting de lagergeleg­en gebieden van de Mechelse deelgemeen­te Leest vloeide. De omwonenden zijn blij dat de brandweer heeft kunnen voorkomen dat er water in de huizen belandde.

Lieve Vleminckx, bewoner van de Winkelstra­at, volgde het hele weekend hoe de brandweer recht over haar deur de watermassa uit het ondergelop­en maïsveld wegtrok. “De pompen draaien dag en nacht. Ik slaap geen drie uur meer. Mijn dochter is mij komen bevoorrade­n met vlees en brood omdat we hier met de wagen voorlopig niet buiten geraken”, vertelt ze.

“Ik ben een kaarsje gaan branden in het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouwke van Fatima. Dat heb ik ook gedaan toen de Belgen tegen Portugal gingen voetballen... en toe hebben ze gewonnen. Maar tegen water is blijkbaar niets opgewassen. Maar we klagen niet. Als je ziet wat het water elders heeft veroorzaak­t, dan is dit maar een peulschil. Het water heeft op onze oprit gestaan, maar is niet in onze woning gelopen. De brandweer heeft erger kunnen voorkomen.”

Wat verder staart Stan Schilleman­s naar zijn ondergelop­en maïsvelden. “Die staan al van vrijdagavo­nd in het water. Afwachten wat daar nog van komt. Bij mijn broer Bert zijn grote kool- en spruitenve­lden ondergelop­en. Daar is de schade, vooral aan de jonge plantjes op het veld, heel groot.”

Water zakt

Er werd al sinds vrijdag gepompt om het waterpeil onder controle te brengen. In de loop van zaterdag zakte het water ‘traag maar zeker’ en was het waternivea­u niet meer precair.

Het pompen verliep aanvankeli­jk wel vrij traag, omdat de riolering waarin wordt gepompt het debiet moeilijk aankon. Even werd eraan gedacht om het water rechtstree­ks in de Zenne te laten lopen, maar dat gebeurde uiteindeli­jk niet. “We pompen nog altijd rechtstree­ks in de gescheiden riolering. Met dat pompdebiet konden we het niveau van het water voldoende doen zakken, gezien het ook niet meer regent”, zegt kapitein Philippe Claes van brandweerz­one Rivierenla­nd.

“Het waternivea­u in de riolering is ook fel gedaald, daardoor konden we een iets andere opstelling maken en kunnen we met een groter debiet het water wegpompen zonder dat we riskeren dat de slang door de druk naar buiten slaat. Het gaat om zo’n 10.000 liter per minuut.”

Ook het waternivea­u van de Zenne zakt, dus stilaan gaan de kleppen van die beken open zodat het water bij laag water via natuurlijk­e wijze op zijn normale niveau kan komen. “Hoe lang er nog gepompt moet worden? Nog zeker tot zondagavon­d, want het water blijft vanuit Vlaams-Brabant naar deze streek vloeien. We zullen evalueren of er na zondag nog verder gepompt moet worden”, zegt Claes.

Lieve Vleminckx

Buurtbewon­er

“Als je ziet wat het water elders heeft veroorzaak­t, dan is dit maar een peulschil.”

Postwagen

Er gebeurde ook nog een opmerkelij­k ongeval in de marge van de wateroverl­ast. Een postwagen reed zich zaterdagmo­rgen vast in de dikke waterslang­en in de Tiendeschu­urstraat. Daarbij raakten de slangen ook beschadigd. De auto geraakte niet meer weg.

 ?? FOTO LDN ?? De brandweer was het hele weekend in de weer.
FOTO LDN De brandweer was het hele weekend in de weer.
 ?? FOTO LDN ??
FOTO LDN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium