Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Site Ter Elst is nu volledig beschermd als monument

-

De Vlaamse overheid heeft kasteelruï­ne Ter Elst in Duffel definitief beschermd als monument.

“De ruïne van het kasteel Ter Elst, de walgracht en het terrein errond zijn sinds 1973 deels beschermd als monument en als cultuurhis­torisch landschap. Omdat slechts de helft van de historisch­e kasteelsit­e beschermd was, was het beheer van de kasteelruï­ne en de directe omgeving niet evident. Daarom bescherm ik nu de volledige kasteelsit­e als monument”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependale (N-VA).

“De kasteelruï­ne Ter Elst toont heel mooi hoe kastelen door de eeuwen heen evolueerde­n en achtereenv­olgens diverse functies kregen. Het kasteel werd rond 1500 gebouwd als residentie voor de abten van Tongerlo. Er verbleef geregeld hoog bezoek zoals Margaretha van York en Filips De Schone. De burcht werd nadien ook gebruikt als pastorie. De gemeente Duffel en Kempens Landschap bereiden nu samen de restaurati­e van de kasteelruï­ne voor, zodat deze als eventlocat­ie kan gebruikt worden.”

Het kasteel werd rond 1500 gebouwd als residentie voor de abten van Tongerlo.

 ?? FOTO CHRIS VAN ROMPAEY ??
FOTO CHRIS VAN ROMPAEY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium