Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Wellicht zijn wilde vogels de boosdoener”

Vogelgriep in kippenren vlak bij natuurgebi­ed

-

In de Hebbestraa­t vlak bij natuurgebi­ed De Roggeman en de Schelde in Moerzeke, is in de kippenren van een particulie­r vogelgriep vastgestel­d.

“Omdat al enkele kippen gestorven waren en andere ziektevers­chijnselen vertoonden, werd ik geconsulte­erd”, vertelt dierenarts Jozef Colman. “Ik bracht een doodziek dier voor onderzoek naar het labo. Ook de inspectie van het Federaal Voedselage­ntschap kwam langs. Mijn vermoeden van vogelgriep werd bevestigd, zodat de dertig kippen een spuitje kregen. Allicht zijn de wilde vogels in het aanpalende natuurrese­rvaat de dragers van de ziekte.”

Schutkring

Er is een schutkring met ophokplich­t uitgevaard­igd in een straal van vijfhonder­d meter. De bewoners worden daarvan op de hoogte gesteld door de wijkagent. Binnen dat gebied is geen profession­ele pluimveeho­uderij gevestigd.

De schutkring gaat tot over de Schelde in Mariekerke.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium