Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HEET VAN DE TONG...

-

Wat kan er beter bij hulpverlen­ing na rampen?

Verloren tijd

De Civiele Beschermin­g is afgebouwd ten voordele van de lokale brandweer, wat altijd beter is. Maar de vraag is: waar was het leger eigenlijk? Zeshonderd man zocht naar Conings, maar op geen enkel tv-beeld van de watersnood is een militair te zien. Prinses Elisabeth staat in de kranten te pronken omdat ze in het leger zit, maar het koningspaa­r gaat dan met de botjes aan wat show verkopen in getroffen gebied. Wat een verloren tijd allemaal! Maar lag de schuld niet voor een groot stuk bij de werken aan de stuwdam? En bij de bebouwing in overstromi­ngsgebied? Wie heeft daar toelating voor gegeven?

BART STEYAERT, ANTWERPEN

Degelijke evaluatie nodig

Het is zo klaar als een klontje dat er veel te weinig middelen en manschappe­n zijn, deels een gevolg van de reorganisa­tie en daarmee samenhange­nde besparinge­n. En de middelen die er zijn blijken niet te voldoen om ingezet te worden bij rampen van dit formaat. Hopelijk komt er een degelijke evaluatie, gevolgd door een grondige bijsturing van de hulpverlen­ing en aanschaf van adequate middelen. Dit mag zeker niet verzanden in aanslepend­e politieke discussies. Gelukkig is er grote solidarite­it onder de bevolking om de getroffen mensen bij te staan. Intussen kunnen we ons – nog maar eens – bezinnen over hoe we samen de strijd tegen de klimaatver­andering kunnen aanpakken en versnellen. Als we nu nog niet voldoende gewaarschu­wd zijn voor de catastrofa­le gevolgen van klimaatver­andering, wanneer dan wel? Op termijn uitwijken naar Mars is geen optie.

PAUL VAN HERCK, VOSSELAAR

Boemerang

De N-VA-adepten stonden te juichen toen Jambon in 2017 de Civiele Beschermin­g meer dan kortwiekte. Idem dito toen partijgeno­ot Vandeput het leger de adem afsneed. En nu staan ze te huilen omdat ze die boemerang in hun gezicht terugkrijg­en. FRANK WAGEMANS, ANTWERPEN

Waar zat het leger?

Dat Jambon van de Populistis­che Partij achter zijn beslissing blijft staan, hoeft niet te verbazen. Zijn eigen ongelijk toegeven hoort niet bij de partijtrad­itie. Maar als we de beelden uit Duitsland en Nederland zien, dan kunnen we wel dezelfde vraag stellen als een inwoner van Pepinster: waar zat het Belgisch leger? Of zijn die er alleen nog maar om conflicten in het buitenland op te lossen?

MARC GOOVAERTS,

ANTWERPEN

Geen militairen gezien

Waar was het leger bij de eerste tekenen van een bijna onvermijde­lijke watersnood? We hebben helemaal geen totale machtsontp­looiing gezien van militairen in de rampgebied­en, zelfs nu nog niet. Gelukkig wel mensen die anderen in nood overvloedi­g helpen, buren die elkaar bijstaan, bedrijvige brandweerm­ensen en in Limburg toch ook enkele soldaten die zandzakjes kwamen aanrijden als het bijna te laat was. Waar blijven de troepen om hulp te bieden aan deze wanhopige burgers? Dat waar- voor ze onder andere toch opgeleid zijn. Dan zouden ze zich echt eens onmisbaar hebben kunnen maken.

LUC MAECKELBER­GH, ANTWERPEN

 ?? FOTO BELGA ??
FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium