Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

UW MENING

-

staat open voor beknopte reacties. De redactie heeft het recht uw brief te redigeren of in te korten. Vermeld steeds uw naam en adres. Lezersbrie­ven, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen of brieven@gva.be

Kampplaats­en

Ik verneem dat Willy Naessens de jeugdbeweg­ingen ter hulp is geschoten door het aanbieden van een kampeerpla­ats, mét zwembad. Mooi gebaar. Als je bedenkt dat er nog heel veel eigenaars zijn die met grote domeinen zitten, kunnen die dit voorbeeld dan niet volgen? Zoals kasteelhee­r Beerens die vrijdag nog uitgebreid aan bod kwam in de zomerreeks van deze krant. Dat zou toch moeten kunnen. Wat is een week op een jaar om een hoop jongeren tevreden te stellen? Mits goede afspraken is het toch minstens het proberen waard? We zijn tenslotte toch allemaal jong geweest. GILBERT BAECK, WILLEBROEK

Nationale feestdag

Ons land is in rouw en niet in feeststemm­ing, waarom dan het Nationaal Defilé laten doorgaan? Steun liever al die mensen in nood die alles verloren zijn, geef ze kracht en moed, de toestand is zorgwekken­d. Ons klein landje heeft dringend nood aan hulp, feesten op 21 juli is echt not done. Bij onze zuiderbure­n zouden ze dat nooit toelaten.

D. DERIDDER, MERKSEM

Klimaatpla­n

In het laatste rapport van de IPCC (Intergover­nmental Panel on Climate Change) staat dat de uitstoot er wereldwijd momenteel ruwweg als volgt uitziet: 37% energiepro­ductie, 25% transport (10% auto), 22% industrie en 13% woning- en tertiaire sector. Het verhaal om in 2035 alleen nog emissievri­je wagens te verkopen is een pleister op een houten been. Het is duidelijk dat de burger gemakkelij­ker kan aangepakt worden dan de energiepro­ductie of de industrie.

PAUL ROYMANS,

BOECHOUT

Klimaatver­andering

Moeten onze weerkundig­en niet de vraag stellen of de waterramp en de overvloedi­ge regen van de voorbije dagen niets te maken heeft met de aan de gang zijnde klimaatver­andering? Zoals bij de moessonreg­ens in de subtropisc­he gebieden waar dergelijke regenperio­des normaal zijn?

JEF DECA, EDEGEM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium