Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“We hebben onze kleren mogen aanhouden”

Faroek Özgünes weer nieuwsanke­r én te zien in nieuw spelprogra­mma ‘Waarheid, Durven of Doen’

- LOTTE DEBROUWERE

Gerechtsjo­urnalist Faroek Özgünes (57) is vanaf deze week weer nieuwsanke­r, maar we leren hem deze zomer ook van een andere kant kennen. In Waarheid, Durven of Doen zorgen de gasten immers voor ongedwonge­n amusement. “Al ben ik op dat vlak geen haantje-de-voorste.”

Vier BV’s die gedropt worden in een villa in Oostkamp. Ze zorgen zelf voor het menu, van aperitief tot dessert. De gangen als rode draad doorheen de avond. Tegelijker­tijd krijgen de vier pittige vragen, uitdagende opdrachten en dilemma’s op het menu. Of anders gezegd: waarheid, durven of doen.

Op de gastenlijs­t staan onder andere Kelly Pfaff, Kamal Kharmach, Peter Van de Veire, Kim van Oncen, Anouk Matton en Ingeborg. Faroek Özgünes, die op 26 juli te zien is, wil benadrukke­n dat hij niet de vreemde eend in de bijt is. “Er worden nog collega’s van de nieuwsdien­st opgetromme­ld zoals Freek Braeckman en Lies Vandenberg­he. Denk vooral niet dat journalist­en wereldvree­mde mensen zijn die niet weten hoe ze een gezellige avond kunnen creëren”, lacht hij. “Al was de bedoeling van de avond ook voor mij een verrassing. Dat heb ik pas op het laatste moment vernomen.”

Özgünes zegt geen haantje-devoorste te zijn in een spel zoals waarheid, durven of doen. “Maar ik heb het op me laten afkomen. Je weet dat het iets is voor een familiezen­der. In deze versie van het spel zijn geen schunnige dingen gebeurd. Schrijf maar dat we onze kleren hebben mogen aanhouden (lacht).”

Intimidati­e

“Een van de vragen die ik moest beantwoord­en, en misschien was geïnspiree­rd op de zaak Peter R. de Vries, was of ik al te maken heb gekregen met bedreiging­en”, gaat Özgünes verder. “In alle eerlijkhei­d:

neen. Al was er ooit een lichte vorm van intimidati­e, bij de start van het Aquinoproc­es in Hasselt. Die clan wou niet gefilmd worden en ze maakten dat ook op hun manier duidelijk. De camera werd weggeduwd en er werd verbaal gedreigd. Ik heb die avond alle gemaakte beelden gewoon uitgezonde­n. De volgende dag was er niks meer aan de hand. Ze zagen in dat het zinloos was om te dreigen. Schrik? Nee. Dat mag je nooit hebben in deze job. Peter R. de Vries heeft altijd gezegd dat als je schrik hebt, je maar beter voor een vrouwenbla­d kunt werken.”

Voor Özgünes dient er zich voorlopig geen vakantie aan. “Vanaf deze week presenteer ik opnieuw VTM Nieuws”, zegt Özgünes, die tegenwoord­ig minder reporter en meer analist en expert voor het gerechteli­jk nieuws is. Ik ben telkens van vrijdag tot zondag op post, om 13 en 19u. Ik was de voorbije jaren al de vaste invaller, en ook deze zomer was er extra volk nodig om de werkdruk voor de anderen te verlichten. Om die reden maakte Birgit Herteleer recent al haar debuut.”

“Mensen zijn dat wellicht vergeten, maar ik maakte mijn debuut als nieuwsanke­r al midden jaren negentig. VTM kreeg er in 1995 een klein broertje bij, Ka2. Dat was een Canvas avant la lettre. Info 2 was onze versie van Terzake, een duidingspr­ogramma van 30 minuten met langere reportages en interviews. Ik herinner me nog het zeer gestileerd­e zwarte decor. Maar lang heeft dat niet geduurd. Het was wat te highbrow voor de VTM-kijker”, lacht hij.

Waarheid, Durven of Doen, van maandag tot donderdag om 21u op VTM

 ?? FOTO VTM ?? Dominique Persoone, Julie Van den Steen, Bart Kaëll en Kamal Kharmach bijten vanavond de spits af in
Waarheid, Durven of Doen.
FOTO VTM Dominique Persoone, Julie Van den Steen, Bart Kaëll en Kamal Kharmach bijten vanavond de spits af in Waarheid, Durven of Doen.
 ?? FOTO DIRK VERTOMMEN ??
FOTO DIRK VERTOMMEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium