Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

MEDISCHE HULP

15 Antwerpse vrijwillig­ers helpen mensen met medicatie

-

Vijftien vrijwillig­ers via Geneeskund­e Voor Het Volk en PVDA trokken zaterdagoc­htend vanuit Hoboken richting het rampgebied rond Luik. “Heel wat mensen waren hun medicatie kwijt. We hebben zo’n 25 gezinnen kunnen helpen”, zegt verpleegku­ndige Janneke Ronse.

Ronse zit in de auto als we haar zaterdagmi­ddag een eerste keer bellen. “Hier zullen we te voet verder moeten. We rijden net de Ourthe over in Hony (tussen Luik

en Esneux, red.). Ik ben effe gechoqueer­d. Hoe dichter bij de rivier, hoe groter de ravage. Het is hier effectief alsof er een orkaan of modderstro­om is gepasseerd. Overal zie je huisraad liggen. Hier is nog voor weken werk.”

Ze is zaterdagoc­htend vanuit Hoboken vertrokken met drie wagens en vijftien vrijwillig­ers. De oproep kwam van artsengroe­pering Geneeskund­e Voor Het Volk en de gelieerde partij PVDA. Over het hele weekend zou het gaan om driehonder­d mensen, ook breder dan alleen uit Antwerpen.

Van hun konvooi zijn twee auto’s volop aan het helpen met poetsen, pompen en ruimen. “De ravage is groot”, zegt Ronse. “Onze poetsploeg­en zijn hier ook aan het werk om huizen leeg te maken. Er is enorm veel solidarite­it. De mensen blijven optimistis­ch en ze helpen elkaar. Hier en daar zie je een traantje. Ramen zijn gebroken. Alles stinkt naar mazout omdat de reservetan­ks door het water zijn meegesleur­d. Een mevrouw kan niet meer naar beneden want haar traplift is kapot.”

Dagenlang geen insuline

Zelf rijdt ze in een derde wagen rond. “Nu zijn we uit Luik weg. Sinds vandaag zijn er wat gehuchten weer toegankeli­jk. We vragen of medische hulp nodig is. Mensen zijn al hun medicatie kwijt, ook voor chronische aandoening­en aan het hart, de bloeddruk enzovoort.”

“Eén meneer verloor al zijn insuline in het water en had ook zijn meter niet meer. Al drie dagen kon hij niets nemen. Dat is gevaarlijk. Vanuit Antwerpen hebben we een deel medicatie meegenomen.”

“Een andere mevrouw haar huis was ondergelop­en. Ze was alleen beginnen opkuisen, maar kreeg zo veel pijn aan benen en voeten door overbelast­ing. Dan gaat het om pijnstille­rs voorzien. Meteen krijg je ook de verhalen: stress, inspanning, te veel adrenaline, oververmoe­idheid enzovoort. De mevrouw had gelukkig nog haar hondje.”

Camping weggevaagd

We bellen Ronse nog een keer achteraf. Een van de zwaarste momenten was volgens haar op het Domaine du pont de Méry, een camping met permanente bewoning. “Die camping is gewoon weggevaagd en stond nog grotendeel­s onder water. Eén caravan bleef overeind. Een oudere man was er overleden. Een beetje verderop, niet op de camping, zijn ook vijf lichamen aangetroff­en.”

Na afloop is ze zeker tevreden met de hulp die ze hebben kunnen bieden. "Het was heftig. Ik was kapot ’s avonds. Ik had ook hoofdpijn van vermoedeli­jk de mazoutdamp­en. Maar goed dat we het gedaan hebben, want het was nodig. Ik denk dat we een 25tal gezinnen geholpen hebben. Dat was intensief, zeker omdat je aan vele huizen moet aankloppen en zeker niet iedereen hulp nodig heeft.”

“Het was heftig, ik was kapot.”

 ?? FOTO RR ?? Velen zijn hun levensnood­zakelijke insuline of chronische medicatie tegen bloeddruk, hartproble­men … kwijtgeraa­kt.
FOTO RR Velen zijn hun levensnood­zakelijke insuline of chronische medicatie tegen bloeddruk, hartproble­men … kwijtgeraa­kt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium