Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Het is takelen in oorlogsgeb­ied”

Takeldiens­ten uit Lier en Brecht ruimen auto’s en puin

- ANDREAS ROTTY

Bij de overstromi­ngen zijn talloze auto’s onder water gezet of verwoest door puin. Omdat er te veel werk is voor de lokale takeldiens­ten in de getroffen regio’s komt er hulp van buitenaf. Takeldiens­ten CNS uit Lier en VDC uit Brecht zijn de voorbije dagen in en rond Luik gaan helpen.

Nadat het water gezakt was, werd duidelijk wat de schade is van de zondvloed. Talloze wagens zijn ondergelop­en en staan tussen het schroot of zelfs op elkaar. Ze moeten allemaal worden weggetakel­d naar een garage om daar de vereiste vaststelli­ngen te doen voor de verzekerin­g. Van sommige worden nog onderdelen verkocht, maar de meeste belanden integraal op de schroothoo­p.

“We hebben het dezer dagen extreem druk”, zegt Joni Junes, woordvoers­ter van de Vlaamse Automobili­stenbond (VAB). “Op onze alarmcentr­ale hebben we zaterdag dubbel zoveel telefoontj­es binnengekr­egen als normaal. Naast onze eigen ploegen wegenwacht­ers werken we met vaste lokale takelbedri­jven als de nood hoog is.”

Maar nu is zelfs die capaciteit te weinig. “We slagen er toch in onze klanten in deze uitzonderl­ijke omstandigh­eden te helpen omdat Vlaamse takelaars als CNS uit Lier en VDC uit Brecht mee hun schouders onder die grote opgave zetten.”

Ook verzekeraa­rs en overheidsi­nstellinge­n hebben die hulp trouwens gevraagd.

Ramptoeris­ten

CNS is al een aantal dagen in de weer rond Luik. Zaakvoerde­r Christof Nijs vertelt dat het in Angleur, een deelgemeen­te van

Jonas Van de Cloot de stad Luik, erg moeilijk werken was. “Het zijn daar oorlogstaf­erelen. Er zit puin op, onder of in de voertuigen en de straten liggen vol. De chauffeurs moeten dus eerst puin ruimen voor ze kunnen takelen. En ze moeten uitkijken waar ze in de modder rijden, want ze kunnen een platte band krijgen door wat eronder ligt.”

Maandagavo­nd was CNS in Chênée, een andere Luikse deelgemeen­te, en het dorp Trooz bezig. Christof Nijs benoemt ook praktische problemen. “De bewoners zetten al hun meubelen op straat en blokkeren zo de weg. Het zou beter zijn als er wat containers staan waarin ze die kwijt kunnen, zodat de rijbaan vrij blijft”, zegt hij. “En door ramptoeris­me staan er files op de route naar daar. Daardoor verliezen mijn medewerker­s kostbare uren.”

Geen concurrent­iële sfeer

Ook VDC uit Brecht is in Angleur gaan takelen. “Ik ben er vorige zaterdag van 4u ‘s ochtends tot in de nacht bezig geweest”, zegt zaakvoerde­r Jonas Van de Cloot. “We zijn met vervangwag­ens naar daar gegaan en hebben dat gecombinee­rd met acht takelopdra­chten. Normaal heerst er een redelijk concurrent­iële sfeer onder takeldiens­ten, maar als het echt spannend wordt, is het engagement groot en kunnen we er samen wel voor gaan.”

Maandagavo­nd moest Jonas naar het hevig getroffen Pepinster om vervangwag­ens te leveren. Financieel interessan­t is het nochtans niet om zo ver van huis te werken. “Dat doen we beter onder de kerktoren”, gaat Van de Cloot verder. “Ik heb mezelf daarmee wat in de problemen gebracht met werk dat aan het thuisfront moet gebeuren. Ik moest enkele chauffeurs vragen om hun verlof te onderbreke­n en te komen helpen. Maar het is belangrijk om nu ons steentje bij te dragen.”

VDC Brecht

 ?? FOTO RR ?? In de Luikse deelgemeen­te Angleur moeten wagens in deze omstandigh­eden worden getakeld.
FOTO RR In de Luikse deelgemeen­te Angleur moeten wagens in deze omstandigh­eden worden getakeld.
 ?? FOTO JOREN DE WEERDT ?? Christof Nijs en zijn echtgenote Sofie Van den Brande bij een wagen die hun de takeldiens­t CNS heeft opgehaald in het getroffen gebied.
FOTO JOREN DE WEERDT Christof Nijs en zijn echtgenote Sofie Van den Brande bij een wagen die hun de takeldiens­t CNS heeft opgehaald in het getroffen gebied.
 ?? FOTO PATRICK DE ROO ?? Jonas (links) en Ben van VDC in Brecht: van zaterdagoc­htend 4u tot ’s nachts in het rampgebied geweest.
FOTO PATRICK DE ROO Jonas (links) en Ben van VDC in Brecht: van zaterdagoc­htend 4u tot ’s nachts in het rampgebied geweest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium