Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Deze steen is tot tientallen miljoenen euro waard”

Derde grootste diamant ooit is in Antwerpen

- CHRISTOPH MEEUSSEN

“We schrijven geschieden­is”, stelt HB Antwerp. Op hun kantoor in de Antwerpse diamantwij­k werd maandagoch­tend de derde grootste ruwe diamant ooit geleverd. Een unieke steen van 1.174 karaat, al was hij oorspronke­lijk 2.500 karaat. De diamant is in Antwerpen voor analyse. Voor hij geslepen wordt, gaat hij nog op tournee.

lijkt een normale maandagoch­tend in de Hovenierss­traat. Er is wel een internatio­nale drukte. Tussen de mensen door komen drie gewapende veiligheid­sagenten aanwandele­n. De middelste draagt een klein, stevig zwart, plastic koffertje. Ze stappen het kantoor van HB Antwerp binnen.

In het koffertje zit de derde grootste diamant ooit, hoorden we eerder. Goed voor maar liefst 1.174 karaat, ofwel 234,8 gram.

Op de zetel zitten drie mannen klaar, de drie partners van HB Antwerp. Dat diamantbed­rijf heeft een afspraak met Lucara, een Canadese firma die de Karowe-mijn in Botswana uitbaat. De mijn levert al enHet

kele jaren opvallend grote stenen.

Antwerpen wereldcent­rum

Meerdere kostbare stenen uit de mijn kwamen al naar het bedrijf HB Antwerp. Vorig jaar nog de Sewêlo, met 1.758 karaat de grootste nog bestaande ruwe diamant ter wereld. “We spelen hier in de Champions League”, zegt woordvoerd­er Margaux Donckier. “Nergens anders

De vijf zakjes bevatten eigenlijk de complete steen, die in stukken brak tijdens de productie.

hebben ze de apparatuur om de grootste diamanten ter wereld te analyseren en slijpen.”

Dan is het moment daar. Een doorzichti­ge plastic zak wordt opengemaak­t, met daarin een doos en leverbon. Directeur Operations van HP Antwerp, Boaz Lev, kijkt de bon minutieus na. Hij tekent af, opent de doos en ziet vijf individuel­e zakjes, met zichtbaar grote stenen.

De grootste steen wordt eerst bovengehaa­ld. Zo’n anderhalve maand na de ontginning nog zonder naam en met een grauwe zwarte buitenkant. Een felle ledlamp wordt tegen de steen gezet. Meteen licht de steen op. Die zwarte kleur is aanwezig door resten van het gesteende, het kimberliet uit de mijn.

Britse kroonjuwel­en

“Dit is superspann­end. Het is echt een uitzonderl­ijke steen”, zegt Rafael Papismedov zelfs nog een beetje koeltjes. “Maar weinig diamantair­s, die al generaties lang werken, hebben ooit zo’n steen gezien. Een heel groot deel van de steen is uiterst wit. Het zwart geeft nog een schaduw.”

Ter vergelijki­ng, de Cullinan uit Zuid-Afrika was ooit de grootste diamant ter wereld, goed voor 3.106,75 karaat (621,35 gram). Hij werd opgedeeld in kleinere stenen. Sommige zijn verwerkt in de Britse kroonjuwel­en.

In 2016 kwam ook vanuit de Karowe-mijn de Lesedi La Rona (1.111 karaat) naar Antwerpen. Die steen werd verkocht voor zo’n 45 miljoen euro. Wat is deze steen waard? “Dat is moeilijk te zeggen. Enkele miljoenen tot tientallen miljoenen? We hopen dat laatste natuurlijk”, zegt Papismedov. “Dat weten we pas als we de steen heel goed hebben geanalysee­rd. Kunnen we er tweehonder­d steentjes van 1 karaat uithalen, dan is dat niet zo veel. Kun je er een paar heel grote stenen uithalen, dan is

Rafael Papismedov

HB Antwerp

“Kunnen we er 200 steentjes van 1 karaat uithalen, dan is dat niet zo veel. Kun je er een paar heel grote stenen uithalen, dan is de waarde exponentie­el groter.”

de waarde exponentie­el groter.”

Verlaten mijn blijkt supermijn

De vijf zakjes bevatten eigenlijk de complete steen, die in stukken brak tijdens de productie. “Oorspronke­lijk was de diamant zo’n 2.400 karaat. Lucara heeft dan wel de modernste technieken ter wereld om met x-stralen-scanning de steen tijdens het crushen zo veel mogelijk te sparen, maar door de grootte van de steen is die toch erg kwetsbaar en lossen er soms dus toch delen.”

“Weet wel, voor Lucara de Karowe-mijn kocht, was die ongeveer verlaten. Toen werd nog geplet in kleinere stukken. De nieuwste techniek spaart het meeste van de steen, waardoor dus meer uitzonderl­ijke stenen worden gevonden”, zegt Papismedov.

Dan komt plots de vraag of we de steen, die zo’n anderhalf miljard jaar oud is, willen vasthouden. Onwennig hebben we plots een klompje vast dat evenveel waard kan zijn als de Boerentore­n op de Meir. Al beseffen we dat pas als we licht bevend de steen doorgeven. Waarbij wordt gezegd: “Best niet laten vallen, want dan hebben we meer stukken.” Even vragen we ons af hoe we verzekerd zijn.

Tournee

De steen zal zeker worden geslepen, maken de partners van HB Antwerp zich sterk. Daarvoor moet hij eerst vier tot zes maanden geanalysee­rd worden. Het slijpen is voor ten vroegste begin volgend jaar. Ondertusse­n gaat de steen nog – jawel – op tournee. Een eerste stop in New York ligt al vast. Een aantal exclusieve kandidaat-kopers krijgt de steen wellicht te zien. Want ook dat bepaalt de prijs van diamant, zo beamen de partners: de marketing rond de steen.

 ??  ??
 ?? FOTO PATRICK DE ROO ?? Rafael Papismedov (rechts) van HB Antwerp bestudeert de steen.
FOTO PATRICK DE ROO Rafael Papismedov (rechts) van HB Antwerp bestudeert de steen.
 ?? FOTO PATRICK DE ROO ??
FOTO PATRICK DE ROO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium