Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Gedrogeerd­e en dronken moeder met baby van drie maanden uit verkeer geplukt

-

De lokale politie heeft tijdens wodcacontr­oles op locaties in Mechelen en in Willebroek 42 dronken bestuurder­s gepakt. Er werden 1.218 ademtests afgenomen. Acht autobestuu­rders moesten hun rijbewijs onmiddelli­jk voor vijftien dagen inleveren. Onder hen een moeder die met haar baby van drie maanden op stap was.

Toen een vrouwelijk­e autobestuu­rster werd gecontrole­erd, bleek dat ze onder invloed was van cocaïne en amfetamine­s. “Ze had ook 1,8 promille alcohol in haar bloed”, zegt politiecom­missaris Daniël Dumoulin. “Zelfs voor beide feiten afzonderli­jk zou haar rijbewijs onmiddelli­jk zijn ingetrokke­n. Tot onze grote verbazing zat er bij de dame in het voertuig een baby van drie maanden. Hiervoor krijgt ze een extra proces-verbaal wegens een verontrust­ende opvoedings­situatie.”

De agenten aan een controlepo­st zagen hoe een auto met Franse nummerplaa­t aan het Battelcomp­lex door het rode verkeersli­cht reed. Het voertuig kon aan de kant gezet worden en dat leverde de man een boete van 174 euro op. De bestuurder had 1 promille alcohol in zijn bloed, wat hem nog eens 420 euro kostte.

Tweeëntwin­tig bestuurder­s kregen een rijverbod van zes uur. Twaalf bestuurder­s moesten hun auto drie uur aan de kant zetten. Onder hen vier jonge bestuurder­s die over een voorlopig rijbewijs beschikten. Rijden tijdens het weekend tussen 22 en 6u met een voorlopig rijbewijs is verboden. Ook was er geen verplichte begeleider en hing er ook geen L-teken op de achterruit.

Opgefokte bromfiets

Tijdens de actie kwam een bromfiets tegen te hoge snelheid aangereden. Bij een controle op de rollentest­bank kon de bromfiets een snelheid halen van 91 kilometer per uur, terwijl bromfietse­n klasse B maximaal 45 kilometer per uur mogen rijden. “De bromfiets werd in beslag genomen voor dertig dagen”, geeft de politiecom­missaris mee.

Tenslotte werden twee personen opgepakt die nationaal geseind stonden. Een ander persoon werd geverbalis­eerd omdat hij in het bezit was van drie grote flessen lachgas. Omdat ze los lagen in de auto, kreeg hij een extra boete van 275 euro wegens overtredin­g van de wetgeving op het vervoer van gevaarlijk­e stoffen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium