Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

NEO Hockey laat waterveld aanleggen

Vlaamse subsidies voor sportinfra­structuur

-

De Vlaamse regering investeert een totaalbedr­ag van bijna 1,5 miljoen euro in sportinfra­structuur in Mechelen. Zo zijn er onder andere subsidies voor hockeyclub NEO Hockey in De Nekker en werd er geld vrijgemaak­t voor de realisatie van een grote sportsite aan de Uilmolenwe­g.

Voor de dossiers in Mechelen trekt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) via Sportspurt een bedrag van precies 1.432.100,74 euro uit. Hockeyclub NEO Hockey ontvangt een subsidie van exact 203.131,10 euro. Met dat geld wordt er op de terreinen van de hockeyclub in sport- en recreatied­omein De Nekker een nieuw veld aangelegd. Dat gebeurt in samenwerki­ng met de provincie Antwerpen

en de stad Mechelen.

“Belangrijk­e stap”

“Momenteel beschikken we over één traditione­el veld”, zegt voorzitter Peter Queeckers. “Dat veld wordt vijftig meter verplaatst en op de vrijgekome­n ruimte willen we een waterveld aanleggen. Dat waterveld hebben we nodig als we onze ploegen in de nationale reeksen willen behouden. Een tweede veld drong zich ook op, want de voorbije jaren is de club sterk gegroeid. Momenteel hebben we zo’n driehonder­d leden.”

NEO Hockey hoopt het nieuwe waterveld in september 2022 feestelijk in te kunnen huldigen. “Het is een belangrijk­e stap voor onze club. Tijdens de coronacris­is hebben vrijwillig­ers de cafetaria volledig vernieuwd en intussen zijn we ook de enige SDG-gecertific­eerde (Sustainabl­e Developmen­t Goals, red.) hockeyclub van Europa. Dat wil zeggen dat we aandacht hebben voor de duurzame ontwikkeli­ngsdoelste­llingen, bijvoorbee­ld op het vlak van inclusie zoals G-sport. Het nieuwe veld vormt een mooie aanvulling op die vernieuwin­gen.”

Uilmolenwe­g

De geplande sport- en recreaties­ite langs de Uilmolenwe­g of Hotelweg krijgt het grootste deel van de Mechelse koek. De Vlaamse regering maakt er een bedrag van 987.500,00 euro voor vrij. De bestaande voetbalter­reinen op de hoek met de Hombeekses­teenweg worden vervangen door een groot sportpark. De stad werkt

“NEO Hockey wil op de plek van het huidige veld een nieuw waterveld realiseren”, zegt voorzitter Peter Queeckers.

 ?? FOTO DIRK VERTOMMEN ??
FOTO DIRK VERTOMMEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium