Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Vlinders tellen

- LEO DE NIJN

In mijn tuin staat een potentieel aan bloemen, waaronder vlinderstr­uiken, waar vlinders zich door aangetrokk­en voelen. Vlinderstr­uiken heb ik zelfs op het Hombeeks Plateau aangetroff­en. De plant kan blijkbaar zware vorst verdragen. Het moet al -15 vriezen voor hij afsterft. Wanneer gaan we dat nog eens meemaken in tijden van opwarming van onze aardbol?

Ik doe, zoals zovele duizenden, ieder jaar mee aan de vlindertel­ling van Natuurpunt. De natuurvere­niging wil hiermee opvolgen hoe het met het vlinderbes­tand in Vlaanderen gesteld is. Dat kan nog tot het einde van deze week. Mijn vaststelli­ng is niet zo triomfante­lijk, want ik vind dat onze rondfladde­rende vlinders ieder jaar minder voorkomen. Ik hoop dat ik verkeerd ben, want het gaat slechts om mijn gegevens die ik aan Natuurpunt kan doorspelen. Zelfs het koolwitje, dat elk jaar bij de eerste lentekrieb­els de spits afbijt, is minder dominant aan het fladderen. Tot die vaststelli­ng ben ik zondagnami­ddag toch wel gekomen. Het was eigenlijk een ideaal weertje. In de zon was het zelfs 30 graden. Of misschien toch wat té warm. Of zit het vrij koele voorjaar met veel regendagen er voor veel tussen dat ik ze veel minder in mijn tuin aantref. Maar ook tijdens mijn fietstocht­en langs de Zenne tussen Hombeek en Heffen zie ik veel minder vlinders dan andere jaren. Dat kan toch geen toeval zijn, denk ik dan.

Een vraagje voor een kennis bij Natuurpunt die er veel meer van kent dan ikzelf. Volgens hem heeft het koude en natte voorjaar ervoor gezorgd dat er niet veel dagvlinder­s werden gezien. Begin juni was er, ondanks enkele dagen zonnig en warm weer, sprake van een echte dip, want zelfs de algemeen veel voorkomend­e koolwitjes waren er nauwelijks. Het lijkt erop dat er vanaf nu flink wat soorten gaan vliegen, en in forse aantallen.

Dat is goed nieuws. Want met het povere resultaat van… drie koolwitjes en één atalanta, dat ik tijdens een kwartiertj­e tellen heb genoteerd, wil ik mij nu ook weer niet belachelij­k gaan maken bij onze natuurvere­niging.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium