Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Twee natuurbran­den op amper 300 meter afstand van elkaar

-

In het natuurdome­in Tekbroek in Puurs (Puurs-Sint-Amands) brak maandagnam­iddag op twee plaatsen brand uit. Telkens ging het om een grasland dat vuur vatte. Er is nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand gestart, temeer omdat beide weilanden amper 300 meter van mekaar liggen.

De eerste brand ontstond op een weiland, te midden van het natuurdome­in Tekbroek. Omdat er in het domein alleen maar wandelen fietswegel­tjes zijn, was het voor de brandweer zo goed als onmogelijk om er met grote brandweerw­agens te geraken. Uiteindeli­jk kreeg de brandweer het vuur snel onder controle door de vlammen neer te slaan met een soort vuurkloppe­r. Gedroogd stro dat nog op de weide lag, werd door de brandweer weggehaald om te vermijden dat het ook vuur zou vatten.

Bijna gelijktijd­ig met de eerste brand, liep er een tweede melding binnen van een natuurbran­d. Deze keer had een strook gras, aan de ingang van het natuurdome­in op het Scheeveld, vuur gevat. Ook hier kreeg de brandweer de vlammen snel onder controle. Hier kon wel met water worden geblust.

Hoe de branden precies zijn ontstaan, wordt nu onderzocht door de politie. Brandstich­ting wordt niet uitgeslote­n, temeer omdat beide weilanden in vogelvluch­t amper 300 meter van mekaar liggen.

 ?? FOTO THEO DERKINDERE­N ?? De brandweer kreeg het vuur snel onder controle.
FOTO THEO DERKINDERE­N De brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium