Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Inbreekste­rs lopen 18 maanden cel op

- Voorwaarde­lijke straf voor partnergew­eld

Sabrina D. en Gessica T. zijn veroordeel­d Marcin P. (41) is veroordeel­d tot tot elk 18 maanden cel. 18 maanden cel met probatie-uitstel. Ze waren op 24 februari betrok- Hij werd schuldig bevonden ken bij een inbraak in Duffel. Ze aan partnergew­eld. In 2020 had stalen kledij, juwelen en een foto- hij zijn vriendin geslagen en van toestel. Een getuige merkte een de trap gegooid. Enkele maanden auto met Franse nummerplat­en later kreeg het koppel weer ruzie op en speelde die door aan de po- en ging P. in zijn auto slapen. litie. Twee weken later werd het Daags nadien ging de discussie voertuig door de politie opge- verder en dreigde hij ermee zijn merkt en in Mechelen aan de kant vriendin te verstikken. Er zou ook gezet. Sabrina en Gessica zaten in water in haar gezicht zijn gespoten de wagen en waren in het bezit zodat ze amper kon ademen. van inbrekersm­ateriaal. Sabrina Tijdens het verhoor bleek dat de liep een celstraf met uitstel op. man zijn vriendin ook al bij de Gessica, die een tijdje geleden een keel had genomen en ze zelfs het borgsom betaalde en de gevange- bewustzijn had verloren. Omdat nis eerder mocht verlaten, daag- P. te kennen gaf dat hij zijn relatie de niet op voor haar proces en wou redden, legde de rechter kreeg een effectieve celstraf. strenge voorwaarde­n op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium