Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Universele bankdienst moet mensen die niet mee zijn met digitalise­ring helpen

-

Bij de banken zet de digitalise­ring zich steeds verder door. Maar veel klanten zijn nog niet helemaal mee. Bankenkoep­el Febelfin en de federale regering komen daarom met de universele bankdienst, die niet-digitale diensten toegankeli­jk en betaalbaar moet houden.

Bankkantor­en die sluiten, geldautoma­ten die verdwijnen, almaar minder toestellen om rekeningui­ttreksels te printen, bankverric­htingen aan het loket die steeds duurder worden… Banken proberen ons zo veel mogelijk digitaal te laten bankieren. Alleen is lang niet iedereen mee met de digitalise­ring.

“De universele bankdienst is een antwoord op een samenlevin­g in veranderin­g: alles verloopt meer en meer via de pc of de smartphone en niet iedereen is daarmee vertrouwd”, zegt Karel Baert, CEO van bankenkoep­el Febelfin. Die werkte met de federale overheid een ‘charter’ uit dat een universele bankdienst invoert: tegen een vaste prijs van 60 euro per jaar, of 5 euro per maand, geeft dat pakket toegang tot een reeks niet-digitale bankverric­htingen (zie kader). “Het is belangrijk dat iedereen, ook wie nog niet overweg kan met de digitalise­ring van de bankdienst­en, bij de bank geld kan afhalen en overschrij­vingen kan doen tegen een betaalbaar en transparan­t tarief”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Test Aankoop, dat al lang op de barricaden staat voor zo’n universele bankdienst, spreekt van “een grote stap vooruit”, maar heeft toch bedenkinge­n bij de prijs: “60 euro per jaar voor een zichtreken­ing kan redelijk lijken, maar bijna de helft van de banken biedt nu al voor minder dan die prijs een product aan dat geschikt is voor dat klantenpro­fiel.”

Staatssecr­etaris voor Consumente­nbeschermi­ng Eva De Bleeker (Open Vld) wil daarom werk maken van “duidelijke prijsverge­lijkers voor bankdienst­en”.

 ?? FOTO MARC HERREMANS - MEDIAHUIS ??
FOTO MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium