Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Vlaamse brandweerl­ieden waren gisteren niet welkom in rampgebied­en

-

Er trekken vandaag opnieuw 160 Vlaamse brandweerm­annen naar de zwaar getroffen regio in Luik om te helpen. Gisteren moesten ze tot hun grote frustratie een hele dag werkloos toekijken vanuit hun kazerne, omdat hun hulp niet gewenst was. Antwerps burgemeest­er Bart De Wever (NVA) vraagt minister van Binnenland­se Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om het commando van de reddingsac­ties over te nemen.

Een dag lang waren de Vlaamse brandweerk­orpsen niet gewenst in het Luikse rampgebied. Nochtans was de solidarite­it onder de Belgische korpsen van bij de eerste watersnood heel groot. Op woensdag, donderdag en vrijdag sprongen meteen tientallen Vlaamse brandweerl­ieden in hun voertuigen om in de ondergelop­en gebieden de handen uit de mouwen te steken. “Waar we zagen dat er hulp nodig was, stopten we en begonnen we te helpen.”

In het weekend veranderde de sfeer. De crisiscel van Luik, onder leiding van gouverneur Hervé Jamar, liet alle Vlaamse brandweerl­ieden – 120 mensen van vijftien korpsen – op zaterdagoc­htend naar een kazerne in Verviers komen. Daar kregen de hulpverlen­ers het gevoel dat ze niet meer gewenst waren.

“Onze mensen moesten om 8u ’s ochtends ter plaatse zijn”, zegt waarnemend zonecomman­dant Koen Van Der Zwalm van de zone Rand. “Sommigen stonden daarvoor om 5u op. Maar het duurde tot 14u voor ze hun eerste opdracht kregen. Dat zorgde voor frustratie­s.”

“Er was veel wrevel onder de Vlamingen”, bevestigt commandant Bert Bruggheman­s van Netwerk Brandweer, dat alle Vlaamse zones overkoepel­t. “Brandweerl­ieden willen helpen. Er is niks zo frustreren­d als bij een ramp niets mogen doen.”

Niet in het donker

Dat was niet alleen bij de Vlamingen zo: ook korpsen uit Henegouwen en Luxemburg zouden werkloos hebben moeten toekijken. Bovendien moest iedereen van het Luikse commando om 21u ophouden met werken, terwijl de Vlaamse korpsen wilden voortdoen. “Sommige korpsen hadden al lichten klaar om in het donker te gebruiken, maar het commando was onverbidde­lijk.”

Op zondagavon­d liet de lokale crisiscel aan de korpsen verstaan dat hun hulp op maandag niet meer nodig was. Ze waren verbluft. “Toen zagen we nog altijd schrijnend­e beelden. Iedereen wist dat er nog véél werk was.”

“Ik kon mijn oren niet geloven”, zegt Bart De Wever (N-VA). “De frustratie bij de Antwerpse brandweer is torenhoog. Er is nog veel hulp nodig, maar de Luikse overheden deden er nauwelijks een beroep op.”

Hij roept Verlinden op om in te grijpen: “Aangezien de federale fase van het rampenplan is afgekondig­d, roep ik de minister op om de leiding over te nemen.”

Na urenlang overleg liet het Luikse commando gisteren weten dat het vanaf vandaag toch weer een beroep wil doen op externe brandweerk­orpsen. We vroegen het kabinet van gouverneur Hervé Jamar om een reactie, maar kregen geen antwoord.

Bart De Wever

Burgemeest­er Antwerpen

“Ik kon mijn oren niet geloven.”

 ?? FOTO MARC GYSENS GHL ?? Politie, brandweer en Civiele Beschermin­g zoeken overledene­n tussen het puin van Pepinster.
FOTO MARC GYSENS GHL Politie, brandweer en Civiele Beschermin­g zoeken overledene­n tussen het puin van Pepinster.
 ?? FOTO RR ?? Vorige week waren de Vlaamse brandweerk­orpsen nog wel gewenst.
FOTO RR Vorige week waren de Vlaamse brandweerk­orpsen nog wel gewenst.
 ?? FOTO JVDP ??
FOTO JVDP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium