Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Veroordeel­de oplichter maakt weer slachtoffe­rs

Voormalige sponsor van voetbalclu­bs Lierse en Westerlo

-

Zeker tien slachtoffe­rs hebben de voorbije weken en maanden klacht ingediend tegen Chris Schoenmake­rs wegens oplichting. Schoenmake­rs maakte begin jaren 2000 grote sier als sponsor van voetbalclu­bs Lierse en Westerlo en was voorzitter van zaalvoetba­lclub Forza Ajax Berlaar. Hij pochte met zijn geld, maar dat bleek afkomstig van mensen aan wie hij hoge beleggings­opbrengste­n had beloofd. Schoenmake­rs werd tien jaar geleden voor die beleggings­fraude veroordeel­d. Maar vandaag komt hij opnieuw in opspraak voor nieuwe feiten van oplichting, waarbij hij goedgelovi­ge slachtoffe­rs tot tienduizen­den euro afhandig maakt, soms onder een valse naam. Chris Schoenmake­rs werd enkele weken geleden opnieuw veroordeel­d tot een effectieve gevangenis­straf, maar hij gaf verstek bij de rechtbank. In het vonnis sprak de rechter van “een hardleerse recidivist”.

Zijn slachtoffe­rs komen nu naar buiten met hun verhaal om mogelijke

lotgenoten te waarschuwe­n.

Chris Schoenmake­rs (54), ooit de flamboyant­e voorzitter van zaalvoetba­lclub Forza Ajax Berlaar en sponsor van voetbalclu­bs Lierse en Westerlo, staat opnieuw in het oog van de storm. Twintig jaar nadat hij abrupt van zijn troon was gevallen wegens oplichting, blijkt hij tot op heden mensen op te lichten. Enkele weken geleden veroordeel­de de rechtbank hem tot twee jaar cel. Verschille­nde slachtoffe­rs dienden een klacht in en doen nu hun verhaal.

Twintig jaar geleden was Chris Schoenmake­rs een zakenman met aanzien. Niet alleen was hij de voorzitter, coach en mecenas van zaalvoetba­lclub Forza Ajax Berlaar, hij was ook het gezicht achter het bedrijfje Football Fanatics. De man sponsorde grote bedragen aan voetbalclu­bs Lierse en Westerlo en was vaak op vipfeestje­s te zien. Hij bouwde een kast van een villa in Halle-Zoersel en trakteerde voetbalspe­lers onder meer op snoepreisj­es naar Griekenlan­d en Cyprus.

Maar heel snel werd alles doorprikt. Speurders kwamen te weten dat de man zich schuldig had gemaakt aan oplichting. Hij had een honderdtal investeerd­ers overtuigd om geld via hem te beleggen. Schoenmake­rs beloofde grote interesten en kon heel wat mensen over de streep trekken. Maar alles liep faliekant af en hij belandde in de cel. In 2009 liep hij een gevangenis­straf van vijf jaar op in Mechelen. Het hof van beroep zette die straf om in drie jaar voorwaarde­lijk omdat er heel wat tijd verloren was gegaan tussen de feiten en de eigenlijke rechtszaak.

Ondanks zijn veroordeli­ng blijkt dat Schoenmake­rs gewoon verder mensen blijft oplichten. Niet altijd als Chris Schoenmake­rs, maar ook met zijn pseudoniem Xristos Tsangaris. Sinds 2001 is hij gehuwd met een Belgisch-Griekse vrouw en verblijft hij ook in Griekenlan­d.

Lege koelkast

Luc Callewaert (57) en Mariette De Wulf (54) uit het Oost-Vlaamse Evergem leerden die Xristos Tsangaris kennen via sociale media. “Ik ben Anderlecht-supporter en kreeg op Facebook een verzoek om lid te worden van zijn supporters­groepje. Zo kwam ik in contact met Xristos. En daarna heb ik hem ontmoet tijdens een wedstrijd van Anderlecht. Het klikte tussen ons. Althans, dat dacht ik”, zucht Luc.

Luc en zijn vrouw werden meermaals uitgenodig­d in Griekenlan­d. “Daar vertelde hij ons dat hij in de penarie zat door de Griekse crisis. Hij zei dat hij een groot bouwprojec­t had, maar de aannemer niet kon betalen. We zijn zelfs naar de ruwbouw gaan kijken.”

Na hun eerste reis hielden Luc en Schoenmake­rs dagelijks contact via Facebook. Maar plots stuurde Xristos foto’s van een lege koelkast op naar Luc. “Ik weet wat het is om serieuze tegenslage­n te kennen, daarom twijfelde ik niet om hem te helpen en geld op te sturen via Western Union”, gaat de Oost-Vlaming verder. “Het ging om kleinere bedragen. Tot de man plots aan onze deur stond. Hij zat bijna op zijn blote knieën in de veranda en zei dat hij niet meer kon overleven. Hij smeekte om 10.000 euro te lenen. We zijn niet rijk, maar dat beetje spaargeld heb ik hem gegeven. Omdat hij in de rats zat en we een goede band hadden.”

Als onderpand gaf Schoenmake­rs Luc en Mariette vijf gouden ringen en een gouden medaillon van Anderlecht. Die waren volgens hem 25.000 euro waard. In werkelijkh­eid hadden ze een waarde van 1.600 euro.

Donkerste periode

Schoenmake­rs beloofde om het geleende geld terug te geven, maar daar kwam niets van in huis. In 2018 dienden Luc en Mariette klacht in. “Na een serieuze ruzie. We zijn 36 jaar getrouwd, maar dat was de donkerste periode in ons huwelijk”, gaat Luc emotioneel verder. “Ik had niet naar mijn vrouw geluisterd en ze stond op het punt om te vertrekken. Xristos heeft een groot stuk van ons leven kapot gemaakt.” Uiteindeli­jk veroordeel­de de rechtbank in Gent Schoenmake­rs in maart van dit jaar bij verstek tot twee jaar cel. “Een hardleerse recidivist tegen wie de maatschapp­ij moet beschermd worden”, benadrukte de rechter in het vonnis. Schoenmake­rs moet het koppel

bijna 20.000 euro terugbetal­en. “Maar dat geld zullen we wellicht nooit zien”, vrezen zij. “De veroordeli­ng is een geruststel­ling, maar tot op vandaag licht hij nog steeds mensen op. En daarom willen we iedereen waarschuwe­n.”

Foto van hondje

Een ander slachtoffe­r is Lisette Weets uit Wommelgem. Zij leerde Chris en zijn vrouw kennen via een online kookgroep. “Aanvankeli­jk leek het om doodgewone mensen te gaan. Toen ze hoorden dat we naar Duitsland op vakantie gingen, vroegen ze ons zelfs om kruiden mee te brengen. Op dat ogenblik wees niets erop dat we te maken hadden met oplichters”, vertelt de vrouw.

“Tot hij ons contacteer­de en vertelde dat hij in de financiële problemen zat door de crisis in Griekenlan­d. Hij vroeg ons om geld te lenen. Iets wat we normaal nooit zouden doen. Maar hij stuurde een foto van hem en zijn hondje, bibberend van de koude, en uiteindeli­jk hebben we hem 250 euro overgemaak­t. Hij beloofde ons om het geld terug te betalen van zo gauw hij kon en deed dat uiteindeli­jk ook. We kregen de 250 euro teruggesto­rt.”

Korte tijd later nam Schoenmake­rs opnieuw contact op met Lisette en haar man. “Hij vroeg ons om opnieuw geld te lenen. Hij had zijn wegentaks gekregen en had geen geld om die som te betalen. Omdat hij het geld de eerste keer had teruggegev­en, gaven we hem de gevraagde 950 euro. Deze keer duurde het wel een hele poos, maar plots stond hij voor onze deur en betaalde ons het geleende geld terug.”

Schoenmake­rs vroeg nadien nog een derde keer geld aan het Wommelgems­e koppel — bijna 900 euro — maar ditmaal betaalde hij niet meer terug. “We kwamen met andere slachtoffe­rs in contact en toen bleek dat meneer tientallen mensen had opgelicht.“

Anderlecht-supporters

Dat Schoenmake­rs een gewiekste oplichter is, blijkt ook uit een verhaal van eind maart 2017. Toen gaf hij een feest voor Anderlecht-supporters in het Van der Valk hotel in Beveren, waar hij zelf ook bleef overnachte­n. Alle aanwezigen betaalden 125 euro aan hem voor een hele avond eten en drank à volonté.

Achteraf bleek dat Schoenma

Lisette Weets

Slachtoffe­r

“Hij stuurde een foto van hem en zijn hondje, bibberend van de koude, en uiteindeli­jk hebben we hem

250 euro overgemaak­t.”

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR
 ?? FOTO RR ?? Chris Schoenmake­rs, alias Xristos Tsangaris.
FOTO RR Chris Schoenmake­rs, alias Xristos Tsangaris.
 ?? FOTO RR ?? Xristos lichtte ook een kennis van Lisette Weets op.
FOTO RR Xristos lichtte ook een kennis van Lisette Weets op.
 ?? FOTO TDK ??
FOTO TDK
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium