Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Cryptogram

-

HORIZONTAA­L: 5 Na de maaltijd betaald. (7) 7 't Schaap als vervoermid­del. (4) 8 Paard in een ruïne. (4) 9 Vroegere maat van een stel. (4) 10 Op hoge leeftijd weer samen. (3)

11 Waagt een gokje bij de bakker. (4) 12 Moe van het langdurig koken. (4) 13 Effect van gezag. (7) 15 Draagt muzikale vruchten. (9) 16 Andersom ook een verrichtin­g. (4)

VERTICAAL: 1 Opnieuw de zwaarte bepalend. (10) 2 Zet de schaar in je beurs! (4) 3 Heilige geest van een plant. (7)

4 Een visje dat vloeibaar wordt? (5) 6 Geweldig de boom beschadige­nd. (9) 9 Hij kan het alleen wel af. (6) 14 Vrouw als speelstuk? (4)

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium