Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Kans op overlevend­en is weg”

-

Sommige lichamen van vermiste personen zullen wellicht nooit meer gevonden worden. Dat vreest Alain Remue (foto), hoofd van de Cel Vermiste Personen. Gisteravon­d stond de teller officieel nog op achttien vermisten. In Wanze, in het Luikse, werd één vrouw dood teruggevon­den. Het brengt de officiële dodenlijst op 32. Allen zijn intussen ook geïdentifi­ceerd.

“Het dodental zal de komende dagen nog oplopen”, zegt Remue aan de boorden van de Vesder in Chaudfonta­ine, waar hij gisteren de acties mee coördineer­de. De ervaren speurder is niet bepaald optimistis­ch over de kans dat er nog vermisten levend worden teruggevon­den. Hij vreest dat sommige lichamen misschien zelfs nooit worden gevonden. “We hebben ooit een lichaam honderd kilometer verder teruggevon­den en ooit zelfs een lichaam 25 kilometer stroomopwa­arts. Deze ramp heeft zo’n ongeziene dimensie dat zo’n lichaam intussen bijna overal kan drijven of vasthangen. We zullen echter blijven zoeken tot we de lijst vermisten zo dicht mogelijk bij nul weten te krijgen.”

 ?? FOTO MARC GYSENS ??
FOTO MARC GYSENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium