Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ik was helemaal van mijn melk”

Kempenaars Philip en Paul bij de 50 uitverkore­n ‘gewone’ burgers om defilé bij te wonen

-

“Prins Laurent kwam ieder van ons persoonlij­k groeten. Geen hand. Dat mocht niet. Hij maakte een elegante buiging.” Philip Ver Elst uit Westerlo is een van de vijftig ‘alledaagse helden’ die waren geselectee­rd om het defilé bij te wonen.

Philip Ver Elst ruimde de voorbije vijftien jaar naar schatting 700 ton zwerfvuil op. Dat maakt van hem een alledaagse held. En zo werd hij genomineer­d om als een van de vijftig ‘gewone burgers’ het Nationaal Defilé in Brussel bij te wonen in de nabijheid van het koningspaa­r.

“Ik kon er eigenlijk niet bij zijn. Ik was woensdag van dienst”, vertelt Philip, die in een woonzorgce­ntrum in Herenthout werkt.

“Mijn directrice gaf me vrijaf, omdat ik dit nooit meer zou meemaken. De bewoners van het woonzorgce­ntrum gingen naar de liveuitzen­ding kijken. Misschien hebben ze wel een glimp van mij opgevangen.”

Philip was al de hele ochtend erg zenuwachti­g. “Toen ik op de tribune mocht plaatsneme­n, was ik helemaal van mijn melk. Onze tribune was vlak naast de koninklijk­e tribune. Ik had een goed zicht op het koningspaa­r. Het was de eerste keer dat ik hen in het echt zag. Prinses Delphine was heel kleurrijk gekleed. Ze oogstte veel applaus. En Laurent, tja, dat was Laurent, hé.” Een babbel met de koning zat er niet in, maar Philip kon wel een selfie met premier De Croo (Open Vld) maken.

Vluchtelin­gen

Ook Paul Proost uit Kasterlee was een van de alledaagse helden die was uitgenodig­d. Hij mocht kennismake­n met minister van Binnenland­se Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Ik heb een kort gesprek gevoerd over onze Marrakeshg­roep en haar wat positieve informatie over vluchtelin­gen kunnen geven”, zegt hij.

Paul Proost begeleidt 265 vluchtelin­gengezinne­n in het hele land. Hij zoekt hen op, soms voor een babbel, soms om samen werk of een woning te zoeken. “Ik ben blij dat ik daar met de minister over heb kunnen praten. Een gesprek met de koning zit er op zo’n dag toch niet in. Dat laat het protocol niet toe. Maar sommige alledaagse helden krijgen binnenkort een uitnodigin­g om in september op audiëntie te komen. Misschien krijg ik dan wel de kans om mijn fijne ervaringen met vluchtelin­gen met de koning te delen.”

 ?? FOTO BELGA ?? Filip en Mathilde pinken een traantje weg als ze hun dochter voorbij zien marcheren.
FOTO BELGA Filip en Mathilde pinken een traantje weg als ze hun dochter voorbij zien marcheren.
 ?? FOTO RR ?? Philip Ver Elst neemt een selfie wanneer het koningspaa­r toekomt.
FOTO RR Philip Ver Elst neemt een selfie wanneer het koningspaa­r toekomt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium