Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Hopen op individuel­e aanvraag

-

Een collectiev­e regularisa­tie, zoals de 450 hongerstak­ers eisten, komt er niet. Afspraak is dat ze de volgende dagen nu allemaal naar de neutrale zone mogen gaan en een individuel­e aanvraag kunnen indienen. De regering gaat die zo snel mogelijk behandelen. Aangezien er geen duidelijke criteria bestaan voor een regularisa­tie om humanitair­e redenen – de zogenaamde discretion­aire bevoegdhei­d van de staatssecr­etaris – kunnen de individuel­e aanvragen in principe ook alle richtingen uit. Gezinnen of ouders met kinderen die hier bijvoorbee­ld al een aantal jaren school lopen, maken wel meer kans dan anderen. De tweehonder­d sans-papiers die er door de honger- en drinkstaki­ng erg aan toe zijn, worden naar het ziekenhuis overgebrac­ht. Sommigen onder hen moeten zelfs naar de afdeling intensieve zorgen. Via een medisch attest van de dokter mogen zij voorlopig wel in het land blijven om te kunnen herstellen. Of dat ook wil zeggen dat ze een tijdelijke verblijfsv­ergunning om medische redenen krijgen, is nog een andere zaak. Dat hangt af van een medisch onderzoek door artsen van de Dienst Vreemdelin­genzaken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium