Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Tweerichti­ng, eenrichtin­g of knip: wat met de Oude God?

- BERT PROVOOST

De gemeente Heist-op-den-Berg stelt een ontwerper aan die mee moet nadenken over hoe de Oude Godstraat van de toekomst er moet uitzien. De baan aan het academiege­bouw onder aan de berg is beperkt in oppervlakt­e, maar is strategisc­h belangrijk voor de verkeersst­romen in het centrum.

werkzaamhe­den voor de uitbreidin­g van de academie in de Oude Godstraat zijn voorlopig nog niet helemaal afgerond. “De oplevering vindt plaats op 30 juli. Daarna kan alles in gereedheid gebracht worden voor het nieuwe schooljaar en kunnen de klascontai­ners op straat verdwijnen”, geeft schepen van Onderwijs Eric Verbist (CD&V) een stand van zaken.

De plaatsing van die klascontai­ners op de rijweg was de aanleiding om een stuk van de Oude Godstraat eenrichtin­g te maken. Nu ze bijna kunnen verdwijnen, wil dat niet zeggen dat het tweerichti­ngsverkeer terugkeert. “Van zodra de containers weg zijn, komt er een tijdelijke inrichting waarbij de rijrichtin­g blijft zoals ze nu is. Het is de bedoeling dat we meer ruimte gaan geven aan fietsers en voetganger­s, zodat ze veiliger kunnen passeren dan nu het geval is”, legt schepen van Openbare Werken David Geerts (PRO Heist) uit.

De tijdelijke inrichting zal verschille­nde jaren gebruikt worden terwijl achter de schermen de voorbereid­ingen lopen voor een definitiev­e heraanleg van de Oude Godstraat. In dat kader heeft de gemeentera­ad het fiat gegeven voor de aanstellin­g van een ontwerper, die mee moet nadenken over hoe de Oude Godstraat van de toekomst er moet uitzien. Daarvoor wordt een budget van 178.000 euro vrijgemaak­t.

Eerst de rondweg

“We hebben aan riolerings­beheerder Pidpa gevraagd om de baan mee in de planning op te nemen en er een gescheiden riolerings­stelsel aan te leggen. Dat zal gebeuren van aan het tankstatio­n aan de bocht aan het begin van de Lostraat tot aan het filiaal van Belfius. De weginricht­ing zal dan mee worden herdacht”, zegt Geerts.

De uitvoering is nog niet voor morDe

David Geerts

gen: eerst moet de rondweg aangelegd zijn. “We schatten dat we tegen 2025 of 2026 aan de Oude Godstraat zullen kunnen beginnen. Dat lijkt nog lang, maar als we die timing willen halen, moeten we nu beginnen nadenken over hoe we de straat zullen inrichten. Daarom die ontwerper. Er moeten namelijk wel wat strategisc­he knopen worden doorgehakt. De straat is beperkt in oppervlakt­e, maar wel belangrijk voor de verkeersst­romen in het centrum”, aldus de schepen.

De knopen die doorgehakt moeten worden, gaan vooral over de rol van de auto. “Gaan we voor tweerichti­ngsverkeer, eenrichtin­g of een volledige knip? Kunnen we bijkomende ontharding­en realiseren in ons centrum? Hoe geven we de fietser en voetganger een prominente plaats? Dat zijn allemaal vragen die in alle openheid aan bod zullen komen.”

Het project van de Oude Godstraat wordt voorlopig geschat op meer dan 2 miljoen euro, inclusief nieuwe riolering. Voor de voorlopige inrichting is 50.000 euro opzijgezet.

Schepen van Openbare Werken

“De knopen die doorgehakt moeten worden, gaan vooral over de rol van de auto.”

 ?? FOTO JOREN DE WEERDT ?? Een ontwerper zal zich buigen over de plannen voor de heraanleg.
FOTO JOREN DE WEERDT Een ontwerper zal zich buigen over de plannen voor de heraanleg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium