Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Jaarmarkt in de zomer

- GINO VAN LOOY

Toen ik hoorde van het voornemen van die zomerse jaarmarkt, was ik eerder argwanend. Want de jaarmarkt is eigenlijk het afsluiten van de winter, het moment dat de cafébazen voor de eerste keer hun terras buiten zetten. De marktgange­rs gaan als bij wet op dat terras zitten, ook al sneeuwt het of stortregen­t het die tweede paasdag. Tradities gaan boven alles. Ook traditione­el is de drukte in de straten. Zeker als er jonge ouders met buggy’s tussen lopen, zorgt dat vaak voor opstopping­en waardoor je amper honderd meter aflegt in een kwartier.

Maar bovenal is er een uitgelaten sfeer met overal drinkende en etende mensen. Het is het plaatselij­ke carnaval. Zoals je uit al het vorige kan opmaken, is zo’n jaarmarkt in alles het tegenoverg­estelde van wat een coronaproo­f evenement zou moeten zijn. Vandaar dus ook mijn aanvankeli­jke scepsis. Zou de Nijlenaar zo’n opgesmukte jaarmarkt smaken? Maar toen ik het Beekpark op wandelde, zag ik niets dan lachende gezichten en ook meer volk dan ik verwacht had. Blijkbaar had iedereen begrepen dat dit het best mogelijke scenario was om toch een beetje een jaarmarkt te hebben.

“Het is hier wel plezant en we zijn blij dat we nog eens buiten kunnen komen, maar het echte jaarmarktg­evoel krijg je hier natuurlijk niet.” Na anderhalf jaar coronamise­rie, zijn de verwachtin­gen van de mensen minder hoog geworden. Dat kan je positief bekijken, maar een derde jaarmarkt op rij die afgelast wordt, neen dat gaan ze in Nijlen niet overleven. Afspraak dus op 18 april 2022 aan het kruispunt van het Kerkplein.

Chris, zijn zoon en een paar vrienden op Nijle Jaarmet.

 ?? FOTO GIVL ??
FOTO GIVL
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium