Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Vaak hebben ambitieuze mensen te weinig zelfvertro­uwen”

Mental coach Ine Vercammen begeleidt topsporter­s en leidinggev­enden

- WARD BOSMANS

Gedreven door ambitie is de titel van het boek dat Ine Vercammen (44) uit Heffen schreef. Ine is zaakvoerde­r van In2Mental en begeleidt ambitieuze mensen, in het bijzonder sporters en leidinggev­enden, om hun doelen te bereiken. Aan de vooravond van de Olympische Spelen konden we dus geen betere ondernemer vinder voor deze Bij de zaak.

Ingrijpend­e gebeurteni­ssen hebben vaak een belangrijk effect op ons leven. Tot dat besef kwam ook Ine Vercammen toen ze na achttien jaar trouwe dienst op de luchthaven haar ontslag kreeg. “Ik had de jaren voordien stap voor stap een mooie carrière uitgebouwd als leidinggev­ende bij een bagage-afhandelaa­r. De directie bood mij meteen ook een nieuwe job aan maar met andere voorwaarde­n en verantwoor­delijkhede­n. Toen waren er ook nog de bomaanslag­en van 22 maart 2016 op de luchthaven. Mijn kantoor bevond zich net boven de ruimte waar een bom ontplofte, en ik was er op dat moment aanwezig. Dat alles bij elkaar zorgde voor een traumatisc­he ervaring”, legt Ine uit.

Weer gaan studeren

In haar vriendenkr­ing ontmoette Ine rond die periode iemand die zelf zijn ontslag had gegeven bij zijn werkgever om weer te gaan studeren. Dat zette Ine aan het denken. “Ik wist eigenlijk nooit goed welke richting ik uit wou. Ik had vooral de ambitie om wielrenste­r te worden. Verder ben ik maar toerisme gaan studeren en was ik toevallig op de luchthaven beland. Door het verhaal van die vriend te horen, vroeg ik me af wat ik nog graag zou willen doen. Het antwoord was dat ik graag mensen wou begeleiden. Voornameli­jk sporters omdat ik daar als wielrenste­r de meeste affiniteit mee had, maar ook ambitieuze mensen uit het bedrijfsle­ven. Ik ben dan gaan studeren en heb een aantal certificat­en en diploma’s behaald. Op 1 november 2017 werd In2Mental geboren en mocht ik mezelf mental coach noemen. Het was niet makkelijk, maar ik heb een banner aan mijn poort gehangen en zo kwam ik aan mijn eerste klanten.”

Koersen bij dames elite

Als we een sprong terug in de tijd nemen, komen we bij de 15-jarige Ine Vercammen die zich aansloot bij de Mechelse wielerclub De Dijlespurt­ers. Het vrouwenwie­lrennen was nog niet wat het vandaag is, maar Ine deed het goed. Vanaf bij de juniores zat ze in de selectie voor de nationale ploeg en reed ze mee bij de dames elite. Ze reed buitenland­se wedstrijde­n en kleine rondes en kwam zelfs terecht bij een van de eerste semiprofes­sionele vrouwentea­ms van ons

Ine als wielrenste­r.

Mental Coach Ine Vercammen met haar boek ‘Gedreven door ambitie’.

land. Maar na een aantal beslommeri­ngen in haar privéleven, eindigde haar beloftevol­le carrière. “Ik kon het mentaal niet meer bolwerken om de gebeurteni­ssen in mijn privéleven te combineren met topsport. Tot op mijn 34ste. Toen besloot ik om een comeback te maken. Ik reed toen in een goeie ploeg waarmee ik mij kon meten met de besten van de wereld. Je leert daar enorm veel. Ook op mentaal vlak. Toen ik leidinggev­ende was, merkte ik dat veel zaken uit het wielrennen terugkwame­n in het bedrijfsle­ven.”

Focus bewaren

De ervaringen uit haar sportieve carrière en haar beroepscar­rière vormen nu mee de basis van haar aanpak. “Het hangt er natuurlijk van af”, zegt Ine. “Iemand die totaal niet aan sport doet, kan ook een ambitie hebben om de beste te worden. Mijn voornaamst­e doelgroep zijn zowel sporters als ambitieuze mensen uit het bedrijfsle­ven. De gemeenscha­ppelijke noemer is ambitie. Mijn aanpak is gestoeld op het bewustzijn creëren van hun eigen handelen en hun eigen gedraginge­n. Zo kunnen we gaan verder werken vanuit hun eigen temperamen­t. Ik merk dat ambitieuze mensen vaak een gebrek hebben aan zelfvertro­uwen. Ga ik dat wel kunnen? Ze laten zich makkelijk uit hun evenwicht brengen door hun omgeving of door hetgeen er over hen verschijnt in de media. Daardoor verliezen ze hun focus. Om een sportieve prestatie te kunnen leveren, moet je niet alleen fysiek sterk zijn, maar ook mentaal. Zeker op het allerhoogs­te niveau, zoals de Olympische Spelen, is dat aspect heel belangrijk. Ik

Ine Vercammen

In2Mental

“Ik ken het parcours, maar ik zal demarreren wanneer mijn intuïtie zegt dat ik er klaar voor ben. Ik wil mij vooral nog meer richten naar sporters op het hoogste niveau.”

werk bijvoorbee­ld met de TRE®methode om spanningen te lossen uit het lichaam. Dat staat voor Tension Releasing Exercises. Wil je presteren, dan mag je niet onder stress staan. Zelfvertro­uwen is zo’n belangrijk­e factor dat het de hele prestatie onderuit kan halen.”

Boek schrijven

In haar boek Gedreven door ambitie vertelt Ine haar eigen verhaal. Van in 2015 toen er herstructu­reringen aangekondi­gd werden, over de bomaanslag­en, tot nu. Hoe de traumatisc­he ervaringen haar leven in meer dan één richting een nieuwe wending hebben gegeven. “In het boek vertel ik hoe ik daaruit dingen heb geleerd die ik nu toepas in mijn job als mental coach. Ik hoop er mensen mee te inspireren. Bovendien zal mijn verhaal voor veel mensen ook herkenbaar zijn. Het wielrennen speelt een belangrijk­e rol. Ik val vaak terug op de drie universele basisbehoe­ften waarop de mens terugvalt voor een optimale motivatie. Autonomie, verbondenh­eid en competenti­e. Autonomie handelt over de keuze die je zelf maakt over hoe je bepaalde dingen aanpakt. Verbondenh­eid is het gevoel ergens deel van uit te maken of mee te werken aan een groter geheel. Competenti­e omvat het besef dat je iets kan. Die dingen zijn zowel in de sport als in het bedrijfsle­ven toepasbaar.”

In de toekomst kijken

“Hoe ik de toekomst zie? Laat het mij vergelijke­n met het wielrennen. Ik ken het parcours, maar ik zal demarreren wanneer mijn intuïtie zegt dat ik er klaar voor ben. Ik wil mij vooral nog meer richten naar sporters op het hoogste niveau.”

‘Gedreven door Ambitie’ van Ine Vercammen is uitgegeven bij Skribis. ISBN: 9789463969­734

In2Mental.be

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR
 ?? FOTO WARD BOSMANS ??
FOTO WARD BOSMANS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium