Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Grondige onderhouds­beurt voor wegdek Heistse Hoekstraat

-

Het wegdek van de Heistse Hoekstraat in Heist-op-den-Berg krijgt een grondige onderhouds­beurt. Het vertoont op een aantal plaatsen gebreken. De voorbereid­ing begint op 31 juli. De eigenlijke werkzaamhe­den staan begin augustus gepland en gaan vermoedeli­jk tot eind oktober duren.

Op een aantal plaatsen in de Heistse Hoekstraat werden eerder al betonplate­n vernieuwd. Nu worden andere betonplate­n aangepakt over de volledige breedte van de rijbaan. De werken vinden plaats vanaf het kruispunt met de Schaliehoe­vestraat tot aan het kruispunt met de Kleine Langveldst­raat en verlopen in verschille­nde fases om de toegankeli­jkheid van de bedrijven in de projectzon­e zo goed mogelijk garanderen. Tijdens de voorbereid­ing op zaterdag 31 juli gaat de aannemer enkele betonplate­n spanningsv­rij maken. Dat kan plaatselij­k voor geluidsove­rlast zorgen. De eigenlijke werkzaamhe­den beginnen in augustus. Er worden aankondigi­ngsborden geplaatst om de plannen op tijd aan te gegeven. De omleiding voor het doorgaand verkeer loopt via de Wouwerstra­at. De Heistse Hoekstraat blijft bereikbaar voor plaatselij­k verkeer via een rijvak. Er geldt eenrichtin­gsverkeer in de richting van de Liersestee­nweg.

De Heistse Hoekstraat.

 ?? FOTO LOKAAL BESTUUR HEIST-OP-DEN-BERG ??
FOTO LOKAAL BESTUUR HEIST-OP-DEN-BERG

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium