Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Padel en zomerbar samen op sportsite Ter Beke

- BERT FOUBERT

De stad Sint-Niklaas heeft een overeenkom­st gesloten voor de aanleg van een vijftal padelterre­inen en de nieuwe uitbating van de kantine van de sporthal op Ter Beke. De zomerbar van jeugdhuis Troelant zal ook kunnen blijven. “De werken kunnen nu starten”, zegt sportschep­en Peter Buysrogge.

De plannen van de stad voor de aanleg van een vijftal padelterre­inen aan Ter Beke in Sinaai, lagen al langer op tafel. Maar sinds kort is ook bekend wie de nieuwe sportaccom­modatie zal mogen aanleggen. Dat zal gebeuren door drie jonge ondernemer­s uit Waasmunste­r. Zij kregen van de stad de concessie voor de uitbating van de kantine in de sporthal, met meteen ook de mogelijkhe­id om buiten padelterre­inen aan te leggen. Die zullen gebouwd worden op de grasstrook voor het voetbalple­in tussen de sporthal en jeugdhuis Troelant. “De nieuwe concessieh­ouder heeft nu een jaar de tijd om alles klaar te krijgen”, zegt sportschep­en Peter Buysrogge (N-VA). “Momenteel worden alle plannen verder uitgeteken­d en overlegd. Ik heb de indruk dat men er snel werk van wil maken.”

Vakkundig

Voor de aanleg van de padelterre­inen zullen er nog een aantal bijkomende werkzaamhe­den uitgevoerd moeten worden door de nieuwe uitbaters. “De nettenvang­er en de goal van het aanpalende voetbalvel­d zullen een stuk achteruit geschoven moeten worden”, weet schepen Buysrogge. “Als stadsbestu­ur zullen we erop toezien dat deze werkzaamhe­den op een vakkundige manier uitgevoerd worden.”

Op hetzelfde grasveld waar de toekomstig­e padelterre­inen aangelegd zullen worden, staat momenteel ook de vernieuwde zomerbar van jeugdhuis Troelant. Dat deel van het terrein is niet opgenomen in de concessies, waardoor de toekomstpl­annen van het jeugdhuis met de grote buitenbar niet in het gedrang komen.

Een echte traditie

“Het is het tweede jaar dat we de zomerbar op poten zetten”, zegt voor

zitter Adriaan Schelfaut van Troelant. “En met succes, want dit jaar hebben we geïnvestee­rd in nieuwe banners, zeilen en verlichtin­g. En we hebben voor de komende jaren nog meer plannen met de bar. We willen er een echte traditie van maken. Daarom is het uiteraard goed nieuws dat ‘ons’ deel van het grasveld niet werd opgenomen in de concessie voor de aanleg van de padelterre­inen.”

Adriaan Schelfaut

Jeugdhuis Troelant

“Het is het tweede jaar dat we de zomerbar op poten zetten. Uiteraard is het goed nieuws dat ‘ons’ deel van het grasveld niet werd opgenomen in de concessie voor de aanleg van de padelterre­inen’.”

 ?? FOTO BFS ?? Op deze graszone worden een vijftal nieuwe padelterre­inen aangelegd.
FOTO BFS Op deze graszone worden een vijftal nieuwe padelterre­inen aangelegd.
 ?? FOTO BFS ?? De zomerbar van jeugdhuis Troelant kan blijven. En dat is goed nieuws voor voorzitter Adriaan (en zijn dochtertje).
FOTO BFS De zomerbar van jeugdhuis Troelant kan blijven. En dat is goed nieuws voor voorzitter Adriaan (en zijn dochtertje).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium