Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Aiden (4) kan ontsnappen uit buitenscho­olse opvang

Ouders van kleuter met mentale beperking overwegen klacht tegen Wilrijkse vzw

- JARIT TAELMAN

De 4-jarige Aiden is maandag een tijdlang weggelopen uit de buitenscho­olse opvang in Wilrijk. Zijn ouders overwegen om klacht in te dienen. “Ik wil er niet aan denken wat er allemaal gebeurd kon zijn”, vertelt de mama van de kleuter met een mentale beperking. De vzw die de opvang verzorgt erkent dat er een ernstige fout is gebeurd.

Mama Anna (44) bezocht vorige week vrijdag de buitenscho­olse opvang van het IBO Waikiki in de Kerkelei in Wilrijk. “Ik had een afspraak met de coördinato­r om de situatie van Aiden te bespreken. Door zijn mentale beperking heeft hij namelijk extra aandacht nodig”, legt ze uit. “Ze verzekerde­n mij dat kindjes met een beperking welkom waren en dat er een inclusieve werking was. Aiden zou ook extra ondersteun­ing krijgen, daarom schreef ik hem in.”

Maandagoch­tend bracht Eric (38), de man van Anna, zijn zoon naar de speelplaat­s. ’s Middags kreeg hij aan de poort echter te horen dat Aiden daar niet meer was. Hij zat op zijn vader te wachten in het politiekan­toor op de Bist.

“Hij is in de loop van de namiddag blijkbaar naar buiten gewandeld via een klein poortje achter de speelplaat­s”, zegt Anna kwaad. “Zomaar, zonder dat iemand hem in het oog hield. Terwijl ze mij dat net hadden beloofd. Niemand weet zelfs wanneer hij exact is verdwenen. Pas veel later hebben ze gemerkt dat hij er niet meer was. Ongelofeli­jk en schandalig!”

Heldendaad

Iets voor 15u merkten twee voorbijgan­gers de eenzame kleuter op in de Sint-Bavostraat, zo’n halve kilometer van de opvang. “Aiden wou de straat oversteken, maar gelukkig had een van die mannen dat gezien. Hij is letterlijk naar Aiden gesprongen om hem tegen

Anna

Mama van Aiden

“Het belangrijk­ste is dat Aiden ongedeerd is. Maar het is wel duidelijk dat er iets moet veranderen aan de werking. Dit kan en mag niet meer gebeuren.”

te houden. Een echte heldendaad. Ik wil er niet aan denken wat er zou gebeurd zijn moest Aiden onder een auto gelopen zijn”, zegt Anna met de krop in de keel.

De mannen verwittigd­en de politie, die niet veel later ter plaatse kwam en Aiden naar het politiekan­toor bracht. Daar trof Eric de kleuter aan, intussen verzonken in een diepe slaap. Voor de ouders is daarmee de kous niet af. Ze overwegen om klacht in te dienen. “Maar eerst wil ik met alle partijen spreken. Ik vraag me ook af of zo’n klacht veel gaat veranderen”, aldus Anna. “Het belangrijk­ste is dat Aiden ongedeerd is. Het is wel duidelijk dat er iets moet veranderen aan de werking. Dit kan en mag niet meer gebeuren.”

Procedures evalueren

Koraal vzw, die de opvang verzorgt, spreekt van een ernstige fout. “We nemen dit voorval zeer ernstig en betreuren dat dit is kunnen gebeuren”, zegt directeur kinderopva­ng Alexander Barbaix. “We zullen onze bestaande procedures evalueren en indien nodig verder aanscherpe­n. Samen met de eigenaar van het gebouw en de andere gebruikers van de speelplaat­s zullen we bekijken hoe we kunnen voorkomen dat dit zich in de toekomst kan herhalen.”

Aiden gaat niet meer terug naar de opvang. “Dat vertrouwen we gewoon niet meer”, zeggen zijn ouders. “Het zal wat puzzelen worden omdat we allebei werken, maar dankzij familie en vrienden die op hem zullen passen, komen we de rest van de vakantie zonder moeite door.”

 ?? FOTO'S RR, JORIS HERREGODS ?? Aiden liep weg uit de buitenscho­olse opvang aan de Kerkelei in Wilrijk.
FOTO'S RR, JORIS HERREGODS Aiden liep weg uit de buitenscho­olse opvang aan de Kerkelei in Wilrijk.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium