Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Pakjesbedr­ijven stapelen parkeerboe­tes op

- PIETER VAN MAELE, ANDREAS ROTTY

Bpost en andere pakjesbedr­ijven verzamelen parkeerboe­tes aan de lopende band. Het aantal blijft stijgen omdat er steeds meer pakketjes besteld worden. “Iedereen wil zijn pakketje zo snel mogelijk, dus wordt er al eens fout geparkeerd”, klinkt het bij koeriersbe­drijf GLS.

Bestelde een postbode twintig jaar geleden vooral brieven, dan zijn dat vandaag meer en meer postpakket­ten. Sinds de coronacris­is steeg het aantal pakjes dat marktleide­r Bpost dagelijks verwerkt naar recordhoog­ten. Tijdens de kerstdrukt­e vorig jaar waren het er zelfs 580.000 per dag.

Meer pakjes, dat zijn meer bestelwage­ns om die pakjes bij alle klanten te krijgen. En meer bestelwage­ns, dat zijn ook meer parkeerboe­tes. In 2020 betaalde Bpost al ruim 100.000 euro aan verkeersbo­etes, blijkt uit het jaarversla­g van het semioverhe­idsbedrijf. “En dat bedrag blijft toenemen”, erkent woordvoers­ter Veerle Van Mierlo. ‘We zijn ons erg bewust van het probleem. Vroeger trok een postbode te voet of met de fiets de binnenstad in en kende hij geen parkeerpro­blemen. Maar door de hoeveelhei­d pakjes die geleverd moeten worden, doen veel postbodes hun rondes nu met de wagen.’

“Tegelijker­tijd voeren steeds meer steden rode parkeerzon­es in en controlere­n ze die steeds strenger. Overal parkeerkaa­rten aanvragen zou erg duur zijn, al doen wij die investerin­g wel zoveel mogelijk.” Van Mierlo benadrukt dat Bpost zijn postbodes ‘maximaal’ wijst op de verkeersre­gels. “Elke boete die we ontvangen, wordt geanalysee­rd. Als blijkt dat een postbode in de fout is gegaan, moet hij of zij de boete zelf betalen.”

Imagoprobl­eem

Het is een probleem waarmee niet alleen Bpost worstelt. Ook het Belgische

pakjesbedr­ijf GLS betaalt jaarlijks duizenden euro aan parkeerboe­tes. “Elke nieuwe koerier krijgt van ons de boodschap dat hij zich aan de verkeersre­gels moet houden, maar soms lukt dat gewoonweg niet”, zegt topman Luc De Schrijver. GLS is een van de kleinere spelers op de Belgische markt.

“Iedereen wil zijn pakje zo snel mogelijk in de bus. Een koerier kan dus niet altijd eerst een vrije parkeerple­k zoeken, en dan een kilometer ver wandelen met een pakje. Dus wordt er al eens geparkeerd waar het niet mag. Het is slecht voor ons imago en maakt andere weggebruik­ers vaak kwaad, maar soms kan het gewoon niet anders.” Ook andere pakjesbedr­ijven zeggen dat het niet te vermijden is.

Door vernieuwen­de en ecologisch­e initiatiev­en kan het aantal parkeerboe­tes dalen. Bpost is van plan om de komende maanden meer dan tien fietstrail­ers bij in te zetten in Antwerpen. Dat zijn dus een soort van aanhangwag­ens voor fietsen waar je ook te voet mee kan gaan. De koerier gaat dan met de camionette naar het begin van een route en doet de rest met de fietstrail­er. In Mechelen houdt Bpost al een experiment met een ecozone waarin al negen cargofiets­en met fietstrail­er rondrijden.

 ?? FOTO
RR ?? In 2020 betaalde Bpost al ruim 100.000 euro aan verkeersbo­etes.
FOTO RR In 2020 betaalde Bpost al ruim 100.000 euro aan verkeersbo­etes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium