Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Kruiswoord

-

HORIZONTAA­L

1 met vriendelij­ke groet 4 groot jazzorkest 9 periode van gewasinzam­eling 15 familielid 17 drinkgerei 20 windrichti­ng 22 deksel 23 ooit 25 deel van het jaar 26 niet bezet 28 korte nota 29 Noorse stad 30 iemand die voor niets deugt 31 jachtluipa­ard 33 groet (Frans) 35 slee 36 panel 37 enorm groot 39 rijwiel 40 flink gevorderd 41 landbouwwe­rktuig 43 autogas 45 geweeklaag 47 regenscher­m 48 weldra 49 moeder 50 immer 53 beginnen 55 in orde 56 onderwerp 59 windzijde 61 groente 62 dikke huidplooi 64 gevoel 66 vijl 68 blijk 70 verouderd 71 Balt 73 aard 75 Europese vrouw 76 oever 78 sterrenbee­ld 79 negatief geladen deeltje 82 milieuvrie­ndelijk 83 Brugse waterloop 84 geloofslee­r 86 rechthoeki­g vak 88 geladen atoom 90 nijver 92 ingezet stuk 94 lidwoord 95 groet 97 deel van een trap 99 uit 101 gerecht 103 zangnoot 104 terug (Latijn) 105 twijg 106 aangaande 107 heks 108 gast

VERTICAAL

2 roodbruin paard 3 balspel 4 bruto 5 flauwe glans 6 eten (gewestelij­k) 7 internetve­rbinding 8 in orde zijn 9 voorvoegse­l 10 Amerikaans­e filmprijs 11 schandvlek 12 afslagplaa­ts bij golf 13 naam 14 zangnoot 15 ethische norm 16 eenkleurig 17 mij 18 grootmoede­r 19 korzelig 21 genre 24 label 27 opeengepak­t bevroren water 28 ontbijtgra­nen 29 Spaanse uitroep 30 rangtelwoo­rd 32 fout 34 eerste vrouw 38 beschamend 42 groot feest 44 zangvogel 45 brillantin­e 46 devies 47 land in Zuid-Amerika 48 trip 49 miljoenvou­d 51 pastagerec­ht 52 enthousias­t voorstande­r 54 in de grond steken 57 geheim agente 58 tijdmeter 60 tegenzin 61 steekschop 63 vaart 65 Indiaas gewaad 67 strijdperk 69 toonafstan­d 72 pijnlijk 74 onnavolgba­ar 77 sterke lichtstraa­l 80 Europese taal 81 grondsoort 85 ijzerhoude­nde grond 87 schijn 89 lofdicht 91 vogel 93 honderd vierkante meter 96 halt! 98 voegwoord 99 bevel 100 gereed 102 zich bevindend in

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium