Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Cryptogram

-

HORIZONTAA­L: 1 Teleurstel­lende kaarsendov­er. (6) 5 Verzuim niets voor de zending. (7) 6 Een soort klap. (4) 7 Het dienstdoen is strafbaar. (7) 9 Voor kolen de eerste groente. (4) 11 In negen zit niets. (4) 12 In het schip is plaats genoeg. (4) 13 Vastgelope­n in een steegje. (7) 14 In een beladen stad te vinden. (4)

VERTICAAL: 1 Een donker hoekje. (10) 2 Overzicht van wat op tv komt. (9) 3 Troep in trommels. (6) 4 In memoriam voor de technicus. (10) 8 Hierin staat het nieuws. (7) 10 Daar staat niets tegenover. (5)

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium