Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Politie treft omvangrijk­e cannabispl­antage aan op zolder van woning

- THEO DERKINDERE­N

De politie is eind vorige week binnengeva­llen in een woning in de Baeckelman­sstraat in Tisselt (Willebroek) en trof op de zolder van het gebouw een vrij grote cannabispl­antage aan. Het ging om een plantage waar enkele dagen voor de inval nog een duizendtal plantjes stonden. Op het moment van de politieact­ie, waren er al meer dan 300 planten geoogst.

De politie had al langer vermoedens dat er in de woning, op wandelafst­and van de brug van Tisselt, een cannabispl­antage stond. Toen metingen aantoonden dat er in het huis een hoog stroomverb­ruik was en er warmte op de zolder werd gedetectee­rd, werd beslist om vrijdag binnen te vallen. Dat raakte pas dinsdag bekend.

“Op de zolderverd­ieping van het huis trof de politie twee kweekruimt­es aan. In de eerste ruimte werden 550 potten met cannabispl­anten aangetroff­en, in de tweede ruimte stonden 584 potten, waarvan er in 254 nog plantjes stonden. Wellicht hebben er ook in de andere potten planten gestaan, maar waren die al geoogst”, bevestigt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket het nieuws.

Tijdens de huiszoekin­g werd nog eens 37 kilogram geoogste cannabis aangetroff­en. “Op het moment dat de politie binnenviel, waren er drie mensen in de plantage aanwezig. Het ging om personen die de planten aan het knippen waren.”

De drie bleken mensen van Chinese afkomst te zijn en alleen maar Chinees te spreken. Ze werden gearrestee­rd en voor de Mechelse onderzoeks­rechter geleid. Met behulp van een tolk konden ze worden verhoord. Meer dan waarschijn­lijk stonden de drie Chinezen alleen maar in voor het onderhoud en het oogsten en hebben ze voor het overige niets te maken met de plantage of opbrengst ervan. Na hun verhoor werden de drie - 45, 50 en 51 jaar oud - door de onderzoeks­rechter aangehoude­n en in de gevangenis opgesloten.

Profession­ele plantage

Wie er verantwoor­delijk is voor de eigenlijke cannabispl­antage, is voorlopig niet duidelijk. De politie zet haar onderzoek de komende dagen verder. Volgens het gerecht ging het alleszins om een profession­ele cannabispl­antage met warmtelamp­en en een systeem om de typische cannabisge­ur te neutralise­ren.

De drie Chinezen verschenen dinsdag voor de raadkamer in Mechelen. Die bevestigde de aanhouding van het trio. Ze blijven dus nog minstens een maand in de cel. De aangetroff­en cannabispl­anten zijn ondertusse­n vernietigd. Hoe lang de cannabispl­antage al aanwezig was in de woning en of er al eerder werd geoogst, is voorlopig nog niet duidelijk.

Lieselotte Claessens

Antwerps parket

“De drie mannen die de planten aan het knippen waren, spraken alleen Chinees. Met behulp van een tolk konden ze worden verhoord.”

 ?? FOTO THEO DERKINDERE­N ?? Op het moment van de inval waren op zolder drie Chinezen de planten aan het knippen.
FOTO THEO DERKINDERE­N Op het moment van de inval waren op zolder drie Chinezen de planten aan het knippen.
 ?? FOTO TDK ?? Het huis is verzegeld.
FOTO TDK Het huis is verzegeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium